annonse

Går for legevaktbygg til 250 mill. – eller mer

Den gule streken markerer planområdet der nytt legevaktbygget kommer, tett inntil sykehuset i Arendal. Skissen til høyre er en mulighetsskisse for et legevaktbygg som også inneholder kommunal øyeblikkelig hjelp og utredningsplasser. Rambølls fagekspertise slår fast at bygget må få et annet uttrykk enn dette. 	Ill
TOMT OG MULIGHETSSKISSE: Planbeskrivelsen/Rambøll (Foto: )

+ Et stort komitéflertall gikk inn for det dyreste av kuttforslagene til nytt legevaktbygg – det til 250 millioner kroner. Men det kan likevel bli flertall i bystyret for et bygg som kan koste 25 millioner mer.

Inger Stavelin


annonse

annonse

annonse