annonse

Fortsatt diskusjon om fargen på Tollboden

SVART ELLER HVIT
SVART ELLER HVIT: Tollboden (Senter for Eldre) på Tyholmen. (Foto: Karl Johan Emanuelsen.)
Tollboden på Tyholmen og fargen

Bør den fredede Tollboden få tilbake sin gamle svarte farge? Eller bør den forbli hvit? Sjekk selv på bildet øverst hva som er penest og gi din stemme!

  • Vidar Fløde Vifl@agderposten.no 977 07 707

Prosjektleder for restaureringen av den fredede Tollboden fra 1676 på Tyholmen står fast ved at bygningen ikke bør males svart. Men legger likevel saken frem for politikerne i styret i kommunens eiendomsforetak for avgjørelse.

Det er et brev fra Fortidsminneforeningen i Aust-Agder som får daglig leder i Arendal Eiendom KF (Kommunalt Foretak) til å legge saken frem for politikerne i styret i kommunens eiendomsforetak til endelig avgjørelse. Det skjer i styremøtet 3. april.

I brevet går Fortidsminneforeningen og dens leder Øyvind Rosenvinge inn for en fargeendring av den fredede Tollboden på Tyholmen, som i dag er mer kjent som Senter for Eldre.

Huset har vært svart

Da Agderposten i slutten av februar brakte en helgereportasje om den omfattende oppussingen og restaureringen som er på gang på Senter for Eldre – brakte vi intervju med sivilarkitekt og Tyholmen-bevarer Hans Olaf Aanensen. Han fortalte at han lenge har drømt om å tilbakeføre Tollboden til svart. Det var en motefarge i byen på begynnelsen av 1700-tallet, og gamle malerier tyder på at flere hus i byen var svarte eller mørkeblå på den tiden.

Fargeprøver gjort av Riksantikvaren, beviser at også Tollboden har vært svart.

Motefarge på 1700-tallet

Agderpostens reportasje vakte stor debatt på sosiale medier.

I en oppfølgingssak gikk den kjente bygningsbevareren Else Rønnevig fra Lillesand varmt ut og støttet tanken om ommaling til svart.

– Om bare 20–30 år er jeg helt overbevist om at mange vil ønske å ta tilbake de gamle fargene, spår hun. På Tyholmen har i dag en rekke av de gamle trehusene som ble berget fra riveiveren på tidlig 1970-tall – i dag malt i senere motefarger som grønt, brunt og lyseblått. Men ikke svart.

I sin innstilling til styret i Arendal Eiendom KF, skriver daglig leder Øystein Sangvik: «Arendal Eiendom KF vedtar å ferdigstille restaureringen av senter for eldre uten tilbakeføring/fargeendring».

- Mer helhetlig på Tyholmen

I saksutredningen som er ført i penne av prosjektleder Terje Aasbø, vises til at det som kjent gjennomføres, arbeider med en omfattende restaurering av senter for eldre på Tyholmen. – Under arbeidet på fasaden fant man sort farge på det innerste malingsstrøket.

Flere enkeltpersoner har, etter dette, tatt til orde for å tilbakeføre bygget til sort farge. Argumentene for å tilbakeføre til originalfargen er hovedsakelig at andre hus på Tyholmen har andre farger enn hvitt og dette gjør området mer helhetlig. Samtidig som bygget vil få mer oppmerksomhet.

Aasbø viser til at det i etterkant av reportasjen i Agderposten har kommet mange ytringer på sosiale medier om saken. Der noen er for sort og

noen for hvit. «Prosjektleder har på vegne av AEKF kommunisert at vi ikke ser for oss noe fargeskifte. Fortidsminneforeningen i Arendal har uttalt, ved brev datert 12. mars 2014, at de ønsker en fargeendring på bygget ved at det tilbakeføres til sin opprinnelige farge», opplyser Aasbø.

Fylkeskulturetaten uenig

Prosjektlederen peker på at lederen i kulturminnevernseksjonen i fylkeskommunen, Thomas Hirsch, har uttalt dette om fargevalget:

«Etter det kulturminnevernseksjonen kjenner til kan det dokumenteres at huset i en viss periode har hatt smårutete barokkvinduer på fasade mot Pollen samtidig som husets øvrige fasader hadde nåværende vindusløsning. Det kan også dokumenteres at huset tidligere har vært malt sort med grå belisting. Det er imidlertid høyst usikkert om disse to forholdene var sammenfallende i tid. Begge tiltakene vil i stor grad ender husets arkitektoniske uttrykk. Med tanke på å dokumentere husets historie er de også i høy grad diskutable og til dels konfliktfylte. Dersom kommunen kommer fram til at en ønsker å søke om disse tiltakene, vil kulturminnevernseksjonen både på prinsipielt grunnlag og i forhold til denne konkrete sak gjøre en nøye vurdering av i hvor stor grad og på hvilken måte en tilbakeføring av Arendal gamle tollbo bør gjøres. Dette vil være et omfattende og tidkrevende arbeid», advarer Hirsch.

Vil ta lang tid og koste mer penger

Dermed oppsummerer prosjektlederen det slik:

«Om man velger å tilbakeføre bygget til sort farge bør vinduene mot pollen byttes til barokkvinduer og huset males i originalfarge sort med grå belistning, samt at takstein bør byttes til røde. Dette har en betydelig økonomisk konsekvens som per dags dato ikke er vurdert men som vil medføre at dagens bevilgning til rehabilitering ikke er tilstrekkelig. Saken vil dermed måtte tilbakeføres til ny budsjettbehandling. En tilbakeføring til sort farge vil også medføre en ny vurdering fra kommunens kulturenhet samt en vurdering av fylkeskommunens kulturavdeling, påpeker Aasbø.

Disse avgjør

Høyres gruppeleder Peder Syrdalen er styreleder for Arendal Eiendom KF. Der sitter Tormod Vågsnes (KrF) som nestleder, mens Atle Svendal (Ap), Monica Volden Sivertsen (Ap), Liv Heidi Arnesen (Frp) og Benedikte Nilsen (H) også er medlemmer. Siste styremedlem er Arild Hammer, som representerer de ansatte.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse

annonse