FORSVAREREN: Forsvarer Nils Christian Nordhus under straffesaken mot kvinnen som i fjor ble hentet ut av al-Hol-leiren sammen med sine to barn. – Straff terroristene. Straff ikke familien, sa han.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forsvareren til 30-åringen: – Å føde barn kan ikke på noen måte være straffbart

Ekteskap med IS-medlemmer, barnepass og husarbeid skal ikke regnes som terrordeltakelse i lovens forstand, framholdt advokat Nils Christian Nordhus i retten.

– Det å føde barn kan uansett ikke på noen måte være straffbart, oppsummerte forsvareren til kvinnen som er tiltalt for årelang deltakelse i IS, da han ga retten sine merknader til aktors innledningsforedrag.

Den 30 år gamle kvinnen oppholdt seg i IS-kontrollerte områder i nesten seks år, fra 2013 til 2019. Hun var gift med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Men da hun ville hjem, ble hun holdt tilbake med tvang av sine ektefeller, hevder hun.

– Ikke deltakelse

– Kjernen i vårt forsvar er at straffebudet om deltakelse i en terrororganisasjon ikke rammer ekteskap, barnepass og arbeid i hjemmet, sa Nordhus.

– Straff terroristene. Straff ikke familien, sa forsvareren.

Han mener også at deltakerbestemmelsen må avgrenses mot framtvungne tjenester.

– Det å være tvunget av andre og bli utnyttet av andre, enten det er til husarbeid eller seksuelle formål, er ikke deltakelse i lovens forstand, sa Nordhus.

Avviser at kvinnen visste

Nordhus viste også til at kvinnen reiste til Syria i februar 2013, mens loven som forbyr deltakelse i en terrororganisasjon trådte i kraft i juni samme år. Kvinnen er kun tiltalt for deltakelse fra loven trådte i kraft.

I sitt innledningsforedrag sa aktor Geir Evanger at han mener at kvinnen visste hva hun gikk til da hun reiste til Syria. Det avviste Nordhus og viste blant annet til at IS erklærte et kalifat i juni 2014.

– Vi mener at situasjonen i Syria, og derav kunnskapsnivået hennes, var noe helt annet da hun dro, enn den utviklet seg til senere. Den var noe annet enn for dem som for eksempel dro i 2014 og 2015, sa forsvareren. (©NTB)