ORDFØRER: Det ble innkalt til formannskapsmøte lørdag ettermiddag, på grunn av smittesituasjonen. Strenge tiltak ble umiddelbart iverksatt. Bildet viser ordfører Robert C. Nordli (Ap). Foto: Irene Hegge Guttormsen

Inngripende tiltak etter hastemøte

Et enstemmig formannskap har lørdag ettermiddag vedtatt en rekke nye smitteverntiltak i Arendal. Mye stenges, det blir nye forbud, og skoler og barnehager går over til rødt nivå.

Tiltakene trer i kraft straks (lørdag 6. mars) og gjelder til og med torsdag 25. mars 2021.

– Smittesituasjon i Arendal er alvorlig. Smitten øker og vi har flere tilfeller med mutert virus. Samtidig øker smitten i nabokommunene våre. Det er derfor nødvendig å innføre nye tiltak for å begrense smitten, skriver kommunen på sine nettsider.

Dette er tiltakene:

Forbud mot mer enn 5 gjester i privat bolig og fritidsbolig.

Det er ikke tillatt å invitere eller delta på sammenkomster som finner sted i en privat bolig eller fritidsbolig med flere enn 5 gjester i tillegg til egen husstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Det er heller ikke tillatt å ha flere enn 5 gjester selv om de tilhører samme skole- og barnehagekohort eller samme husstand.

Den som inviterer, skal sørge for at alle kan holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller kohort.

Forbud mot gjennomføring av arrangement.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer.

Det er likevel tillatt med:

a. Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.

b. Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres med inntil 5 personer til stede.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

c. Digitale arrangementer (konserter og lignende) med inntil 5 personer fysisk til stede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

Ved arrangement etter bokstav a, b og c over skal arrangøren sørge for å opprettholde 2 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

Stenging av virksomheter.

Følgende steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Men følgende tilbud kan likevel holde åpent: Medisinsk nødvendig rehabilitering, behandling og opptrening etter henvisning fra helsepersonell med henvisningsmyndighet som tilbys individuelt eller i mindre grupper på maks 5 personer med arrangør.

b. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

c. Museer.

d. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

e. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Påbud om hjemmekontor.

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Serveringssteder.

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal sørge for at alle gjester har forlatt lokalet og stengt dørene senest kl. 23.00.

Barnehage, opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Skoler og barnehager skal driftes etter rødt nivå i tråd med trafikklysmodell i smittevernveileder for skole og barnehage. Dette skal iverksettes så raskt det er driftsmessig mulig.

Lederne på skolene og barnehagene møtes digitalt lørdag 6. mars for å planlegge neste uke. I løpet av helgen vil alle foreldre og foresatte få informasjon direkte fra sin skole eller barnehage, skriver Arendal kommune på sine hjemmesider lørdag ettermiddag.

Også videregående skole går over til rødt nivå. Se lenger ned i saken.

Se hva rødt nivå betyr i denne faktaboksen:

Dette betyr rødt nivå på skolene

Rødt nivå i barneskole

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

• Del elever inn i mindre kohorter

• Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

• Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes

• Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte

• Unngå trengsel og store samlinger

• Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter

• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Ungdomsskole

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

• Dele elever inn i mindre kohorter

• Kohortene bør ha faste klasserom

• Ansatte bør komme til klasserommet

• Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte

• Unngå trengsel og store samlinger

• Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Videregående skole

• Ingen syke skal møte på skolen

• God hygiene

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

• Dele elever i mindre grupper

• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

• Unngå trengsel og store samlinger

• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Smitteveileder fra utdanningsdirektoratet

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Forbudet gjelder både utendørs og innendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Karantene og husstandskarantene.

Smittekarantenetiden skal være 10 dager.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, skal hele husstanden settes i karantene i 10 dager.

Nye tiltak i flere kommuner

Fra midnatt gjelder også nye hastevedtak i Lillesand og Birkenes kommuner. Smittesituasjonen betegnes som alvorlig. Les mer i denne saken:

Les også
Lillesand og Birkenes med strakstiltak: – Ikke kontroll på smitten

Også Grimstad kommune hasteinnkalte til ekstraordinært formannskapsmøte kl. Der er det også innført en rekke strenge smitteverntiltak. Les mer her:

Les også
Innfører strenge tiltak i Grimstad