Til venstre leder av Durapart, Øyvind Vedal. Til høyre Thorbjørn Claussen, daglig leder i ProFlex.
Til venstre leder av Durapart, Øyvind Vedal. Til høyre Thorbjørn Claussen, daglig leder i ProFlex. Foto: Durapart/Agderposten

Foreslår fusjon

Arbeids- og inkluderingsbedriftene ProFlex AS og Durapart AS vurderer å slå seg sammen.

20. mai skal intensjonsavtalen behandles.

Hensikten er å utrede om en fusjon mellom selskapene ProFlex og Durapart «er formålstjenlig».

De respektive daglige lederne, Thorbjørn Claussen og Øyvind Vedal, sier dette i en felles uttalelse:

– Omgivelsene og samhandlingen med ulike aktører er i endring. NAV Agder ble etablert 1. januar i år og fra 1. januar 2020 er vi ett Agder. Vi ønsker å møte disse endringene ved å utrede om en sammenslåing mellom ProFlex og Durapart vil kunne tjene eierne, brukerne og ansatte. Vi ønsker å se på om en fusjon vil kunne bidra til at vi får flere personer i arbeid sammen enn hver for oss.

I pressemeldingen heter det at begge selskapene «har en ambisjon om å fortsatt være en viktig aktør knyttet til leveransen av arbeidsmarkedstjenester. De to bedriftene vil derfor se på muligheten for å skape noe nytt sammen, og utrede om de to bedriftene står bedre rustet for fremtiden ved å fusjonere».

-

ProFlex er et kommunalt eid aksjeselskap og hovedleverandør for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging i Aust -Agder. ProFlex har rundt 50 ansatte og er lokalisert på Nedenes i Arendal og Åmli. ProFlex har en omsetning på rundt 67 millioner kroner.

-

Durapart er et kommunalt og fylkeskommunalt eid aksjeselskap og leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Durapart har rundt 108 ansatte og er lokalisert på Krøgenes i Arendal og Vinterkjær i Risør. Durapart har en omsetning på rundt 104 millioner kroner.