ADVARER: Anders Kristian Kjeldsrup og leder Ole Jørn Horntvedt t.h. i Arendal kommunale foreldreutvalg er bekymret for skolene i neste års budsjett. Rådmannens forslag er å kutte i dagens budsjet som nå viser seg å sprekke så det suser. Nå har de sendt brev til politikerne i bystyret. Foto: Elisabeth Grosvold

Foreldre advarer mot umulige kutt i skolene

Foreldrene mener det er umulig å kutte dagens drift med 10 millioner kroner. Nå advarer de politikerne mot å kutte i et budsjett som allerede har sprukket med mange millioner.

Årets budsjett for Arendalsskolen er på 399 millioner kroner, men vil sprekke med flere millioner.

– Når vi nå nærmer oss slutten av året, viser det seg at vi går mot et underskudd på mellom 4 og 5 millioner kroner. Vi kommer til å ha brukt rundt 404 millioner når 2020 er omme, påpeker leder i Arendal kommunale foreldreutvalg (AKF), Ole Jørn Horntvedt.

Må spare det dobbelte

Rådmannens budsjettforslag for 2021 går ut på å spare inn 5,6 millioner kroner i forhold til årets budsjett.

– Det betyr at Arendalsskolen skal redusere tilbudet neste år med til sammen 10 millioner kroner sammenlignet med årets forbruk, påpeker Horntvedt.

Han reagerer på at ett av de foreslåtte tiltakene er å redusere sykefraværet med 2 prosent.

Lavere sykefravær

– Hvordan går det an å vedta redusert sykefravær? I disse koronatider er det vel slik at folk er mer syke, mener han.

Horntvedt peker på at situasjonen var den samme i fjor. Som den gang har det kommunale foreldreutvalget sendt brev til politikerne for å si ifra.

I fjor førte det til at politikerne puttet inn igjen 12 millioner kroner i skolebudsjettet.

Rådmannen har foreslått å kutte det to år gamle mobbeombudet, kutte ikke-pedagogisk personale med 6,8 årsverk, nedbemanne spesialpedagogiske tjenester med 5 årsverk og redusere antall fritidsarbeidere med 6,8 årsverk.

Stillingskutt rammer elevene

– Vårt utgangspunkt er at det ikke går an å kutte stillinger uten at det går ut over tilbudet til elevene, påpeker Horntvedt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

AKFU vil ikke si noe om skolestrukturen, siden utvalget representerer alle skolene i Arendal.

Les også
Arendalsbudsjettet: Ap inviterer alle til samarbeid – Høyre lukker døra

– Når det ikke foreslås reduksjon i antall klasser, kan vi ikke se at det blir mindre etterspørsel etter tjenestene. Vi sier noe om rammene skolene har å rutte med, så er det opp til hver rektor å bruke de best mulig, sier Horntvedt.

Han peker på at dersom Arendals skoler har en lite effektiv skolestruktur, ville kommunen bruke mer per elev enn andre kommuner på samme størrelse.

– Det gjør ikke Arendal. Jeg tror ikke det er en eneste lærer eller spesialpedagog å avse, mener Horntvedt.

Høyre vil se på skolestrukturen

Posisjonen i Arendal bystyre har inngått samarbeid med Hovelista og Helsepartiet for å få flertall. Samarbeidet ble presentert onsdag og gruppeleder Atle Svendal, Ap, forsikret da at de skal forhandle om alt fra eiendomsskatt og bevilgninger til lag og foreninger.

Les også
Helsepartiet og Hovelista sikrer posisjonen flertall

Høyre som i fjor samarbeidet med posisjonen, har sagt nei. Partiet mener det er behov for en omfattende endring i skolestrukturen allerede fra neste år.

Gruppeleder Geir Fredrik Sissener har sagt at alle skoler bør ha to paralleller og pekt på at antallet elever blir færre i årene fremover. Hver fjerde skolepult står tom i dag, og det vil øke i årene fremover.