Nye Veier.
Nye Veier.

Fikk du ikke med deg E18-møtet? Se det i opptak her

Onsdag var det møte i det interkommunale samarbeidet om ny E18 mellom Dørdal og Grimstad. Møtet kan du se her.

På onsdagens møte skulle samarbeidsutvalget blant annet diskutere kryssplassering i Grimstad og den videre fremdriften for europaveistrekningen. 

Onsdagens møte ble sendt direkte. Du kan se opptaket i vinduet øverst i saken. Sendingen ble produsert av KA.Dyvik AS. 

Billig-versjon

Som Agderpostenfortalte 3. juni, har Nye Veier AS kastet inn en ny «billig-løsning» for E18 i Grimstad som vil spare samfunnet for 2 milliarder kroner.

Dette fordi det ifølge plandirektør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS er umulig å få til et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt ved å bygge ut E18 gjennom Grimstad by – og ei heller over Brokelandsheia – noe han påpekte på det store E18-møtet på Brokelandsheia helt i starten av måneden.

Forslaget om en billig-versjon innebærer kort fortalt å beholde dagens E18 – stenge tre av dagens fem kryss som betjener Grimstad by – og bygge en ny lokalvei parallelt med dagens E18 på deler av strekningen.

Nye Veier/Montasje: Agderposten
Nye Veier/Montasje: Agderposten

Ny høring?

Spørsmålet om man skal utsette å bygge ny E18-strekning over Brokelandsheia ble også løftet på møtet 3. juni. 

På onsdagens møte skulle de åtte ordførerne i det interkommunale samarbeidet avgjøre om det er behov for nye seks ukers høring for en justert E18-plan. Det trodde styreleder Per Kr. Lunden ville bli nødvendig da samarbeidsgruppen møttes i starten av juni.

Tidsskjemaet sprekker

Med alle de nye utredningene og justeringene som må skje med E18-planen, og ny høring, er det høyst tvilsomt om den ambisiøse tidsplanen vil holde.

Håpet var at alle de åtte kommunestyrene skulle kunne vedta planen innen utgangen av august måned. Og uansett at dagens kommunestyrer skulle kunne behandle planen før de overlater stafettpinnen til de nyvalgte politikerne som kommer inn etter valget 8. september, fortalte Agderposten tidligere i juni.

– Det skal holde hardt, i alle fall for en del av kommunene, uttalte styreleder Per Kr. Lunden da.

– Men det har sine pluss- og minussider dersom det blir de nyvalgte kommunestyrene som overtar rundt 10. oktober som må vedta planen. De må i så fall sette seg inn i de kompliserte planene på kort varsel, men på den andre siden er det jo uansett de som skal behandle de detaljerte reguleringsplanene for ny E18 som kommer i neste omgang, og da er det en fordel å ha god kjennskap tidlig, fremholdt han.

1. Utlegging av tilleggsutredning av endret kryssplassering fra Bie til Spedalen på høring 

2. Kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad 

3. Spørreundersøkelse om planprosessen 

4. Videre fremdrift