UIA: Universitetet i Agder, her ved Campus Grimstad, med viserektor Gøril Hannås innfelt. Foto: Arkiv/UiA

Får millioner for å utdanne permitterte og arbeidsledige

Den store jobben: Å ta Norge ut av krisen.

Universitetet i Agder får får 3,5 millioner kroner for å tilby utdanning til permitterte og arbeidsledige. Det opplyses på universitetets egne sider/i en pressemelding i dag.

– Det betyr at vi kan sette i gang planlagte utdanningstilbud og bidra til å styrke kompetansen til personer som nå er satt utenfor arbeidslivet på grunn av korona-krisen, sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder (UiA).

UiA er blant seks universiteteter som i denne omgang blitt tildelt til sammen 20 millioner for å tilby utdanning til permitterte og arbeidsledige. Pengene inngår kompetansepakken som ble lagt frem i starten av april, opplyses det i pressemelding.

Rustes til arbeidslivet

Tidligere har forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim opplyst at den store jobben nå, er å ta Norge ut av krisen.

– Da må vi sørge for at permitterte og ledige kan bruke tiden nå på å formalisere eller oppdatere kompetansen sin, slik at de står bedre rustet til arbeidslivet når vi får fart igjen på norsk økonomi, sier Asheim.

Ifølge UiA er de ekstraordinære midlene er fordelt på grunnlag av en kartlegging utført av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Kompetanse Norge i april.

Jobber på spreng

Utdanningen UiA tilbyr, retter seg mot arbeidssøkende og permitterte og er gratis. Tilbudet skal settes i gang i løpet av kort tid, og være gjennomført innen 1. september.

– Nå jobber vi på spreng med å gjøre etter- og videreutdanningskursene tilgjengelig overfor permitterte og arbeidsledige som ønsker å benytte seg av tilbudene, sier Hannås i pressemeldingen.

Disse universitetene får penger i denne omgang

•Universitetet i Sørøst-Norge, 3,5 millioner

•UiT Norges arktiske universitet, 3,5 millioner

•Universitetet i Agder, 3,5 millioner

•NMBU, 3,5 millioner

•NTNU, 3 millioner

•Universitetet i Stavanger, 3 millioner