Oslo 20111206.Illustrasjonsbilde på vann, vannmangel, drikkevann, vannkran, kranvann.Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fant e.coli i drikkevannet: Ber innbyggere koke vannet

Det er funnet e.coli-bakterier i drikkevannet i deler av Grimstad.

– Det er sendt ut melding om dette til innbyggerne i Reddal og Inntjore klokken 10.40 torsdag, sier fungerende kommunikasjonssjef Dennis Domazet til Agderposten.

I SMS-en til innbyggerne i Reddal og på Inntjore kom det beskjed om at det innføres kokepåbud for kommunalt drikkevann i deres område.

Det var Fædrelandsvennen som meldte om saken først.

Alle som er tilknyttet offentlig vann i området, må derfor inntil videre koke vannet før bruk, står i meldingen fra kommunen.

Det opplyses videre at man skal ta flere vannprøver for å lokalisere kilden til forurensingen. Ledningsnettet vil etter alt å dømme da også bli spylt og og desinfisert «så fort det lar seg gjøre».

– Det vil bli sendt ut ny melding når kokepåbudet oppheves, sier Domazet.