Slik blir første byggetrinn av Bryggebyen sett fra fjorden. Det er stor interesse for den nye bydelen på Vindholmen, der 30 leiligheter ble solgt på ei uke. Leilighetene som er solgt, er i alle prisklasser, fra 1,8 million kroner til 11,8 millioner kroner. Spaden kan settes i jorda allerede i juni.
Slik blir første byggetrinn av Bryggebyen sett fra fjorden. Det er stor interesse for den nye bydelen på Vindholmen, der 30 leiligheter ble solgt på ei uke. Leilighetene som er solgt, er i alle prisklasser, fra 1,8 million kroner til 11,8 millioner kroner. Spaden kan settes i jorda allerede i juni.

Er svært fornøyd med responsen: Fikk 30 boligkjøpere i ny bydel på ei uke

Først kom nær 500 på informasjonsmøte, så ble de første 30 leilighetene solgt på ei uke. Bryggebyen har fått en svært god start, og i juni settes spaden i jorda.

– Vi er veldig godt fornøyd så langt. Å selge 30 leiligheter på ei uke, synes vi er fantastisk. Folk har tatt store beslutninger på kort tid, forteller eiendomssjef i Arendals Fossekompani, Tom Krusche Pedersen.

De står bak utviklingen aven helt ny bydel på Vindholmen, der alt som skulle rives og fjernes nå er borte. Kun det nye NOV-bygget er tilbake.

LES OGSÅ: De vurderer å flytte fra Oslo til Arendals bryggeby

Det som gleder eiendomssjefen mest, er at alt tyder på at de kommer til å lykkes med å få den miksen av innbyggere som de ønsker.

– Vi vil at Bryggebyen skal ha en befolkning i alle aldre og ulike livsfaser, og det har vi sett allerede. Snittalderen for kjøperne er såpass lav som 52 år. Og de leilighetene vi har solgt, er i alle bygg, i alle etasjer og alle prisklasser fra 1,8 million til 11,8 millioner kroner, forteller Pedersen.

Her er første byggetrinn fra en annen retning. Dette er innover mot byen. Byggene får variert utforming og farger.
Her er første byggetrinn fra en annen retning. Dette er innover mot byen. Byggene får variert utforming og farger.
Her ser en godt hvordan det som kalles Lille-Pollen og signalbygget ytterst på piren blir liggende.
Her ser en godt hvordan det som kalles Lille-Pollen og signalbygget ytterst på piren blir liggende.
Det som i dag er en poll mellom ti brygger, blir kalt Lillepollen i den nye bryggebyen.
Det som i dag er en poll mellom ti brygger, blir kalt Lillepollen i den nye bryggebyen. Foto: Rambøll
Slik var det inntil ganske nylig på Vindholmen. Nå er det kun det hvite NOV-bygget helt til høyre som står igjen.
Slik var det inntil ganske nylig på Vindholmen. Nå er det kun det hvite NOV-bygget helt til høyre som står igjen. Foto: Frank Johannessen

Sørlendinger som vil hjem

Kjøperne kommer dessuten fra alle deler av Arendal kommune, fra nabokommunene og det er sørlendinger som nå er bosatt utenfor landsdelen, men som vil flytte hjem igjen.

Tom Krusche Pedersen forteller om tilbakemeldinger fra interessenter og kjøpere som tyder på de har truffet godt med konseptet Bryggebyen.

– Kjøperne liker de gode solforholdene, direkte nærhet til sjøen, arkitekturen med variasjon i fasademateriale og farger, bra med gjesteparkering for både bil og båt, flotte uteområder med brygger, leke og badeplasser og selvfølgelig at vi ruster opp Løkholmen. Flere har også sagt at den enkle og raske tilkomsten til nye E18 har vært avgjørende for sitt valg. At det er Arendals Fossekompani som er utbygger har også vært betryggende for dem som har kjøpt, mener utbyggingssjefen.

Han påpeker at nettopp Løkholmen skal bli hele Arendals nye badeplass og rekreasjonsområde.

Reetablerer gammel favoritt

– Den var jo en yndet badeplass før industrien gjorde sitt inntog. Vi rensker bunnen, rydder på land og reetablerer en gammel favoritt. Løkholmen får to nye gangbruer som gjør den tilgjengelig for alle som ønsker å ta turen ut. Dette blir vår gave tilbake til byen, sier Pedersen.

Han legger ikke skjul på at de er spente på fortsettelsen. Det lover godt, men Pedersen påpeker at det de setter i gang, kanskje er det største byutviklingsprosjektet som har vært i Arendal i nyere tid.

– Men siden vi har hele mangfoldet av leiligheter, to, tre og fireroms, alle de første 82 leilighetene har sjøutsikt gjennom store vindusflater og mange med dagslys fra to sider, så har vi troen på prosjektet, sier Tom Krusche Pedersen.

Setter opp visningsbrakke

Han legger begeistret til at det blir som å bo i en havn med fantastisk utsikt, og med brygge og badestrand rett utenfor.

Nå settes det også opp en visningsbrakke med salgskontor ute på området.

Der kan interessenter få ytterligere informasjon, og det finnes selvfølgelig mye informasjon på prosjektets nettside.

Etter informasjonsmøtet som ble holdt 20. mars, var det frist til 28. mars for å levere inn kjøpetilbud med leilighetsalternativer. Flere kjøpere hadde både to og flere alternativer.

Nesten alle fikk førstevalget

Det viste at seg etter loddtrekning så hadde så godt som alle fått tildelt sitt førstevalg.

Foruten at Vindholmen ligger nær den nye tilførselsveien fra Krøgenes til nye E18, ligger den også ved Kystveien som har svært høy tetthet av busslinjer gjennom store deler av døgnet. Det er også gang og sykkelsti hele veien inn til sentrum.

Som ikke det er nok, så planlegges også på noe sikt ferjeanløp både på Vindholmen og det andre nye store boligområdet over fjorden, på Marisberg.

Med den interessen som det ser ut til å være for dette store prosjektet, opplyser eiendomssjef Tom Krusche Pedersen at de satser på kunne sette spaden i jorda allerede i juni.

Kruse Smith får totalentreprisen

Kruse Smith Entreprenør er tildelt totalentreprisen for realisering av første byggetrinn i Bryggebyen i Arendal.

Kontrakten har en verdi på rundt 185 millioner og inkluderer bygging av de første 82 leilighetene med parkeringskjeller. I tillegg kommer egne kontrakter på infrastruktur, utomhus og reetablering av Løkholmen som et friluftsområde for bading og sjøaktiviteter.

– Bryggebyen er det største transformasjonsprosjektet i Arendal i nyere historie. Industriområdet Bryggebyen vil i løpet av noen år utvikles til en ny bydel med fantastiske bokvaliteter. I første byggetrinn vil nesten alle leiligheter ha sol, sjø og balkong på to sider, sier eiendomssjef Tom Krusche Pedersen i utbygger Arendals Fossekompani.

Totalentreprisen er utarbeidet i samspill helt ifra forprosjektsfasen. Prosessen har vært preget av tett dialog mellom alle involverte parter og stor åpenhet rundt priser og kvaliteter.

– Åpen bok-prinsippet har gitt byggherren direkte innsyn i prosjektets økonomi. Samarbeidsformen har gitt oss større muligheter for besparelse, økt verdiskaping og optimalisering av prosjektet. Vi er veldig fornøyd med den prosessen som er blitt kjørt sammen med Kruse Smith Entreprenør. Deres spisskompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter har hatt stor verdi, sier Pedersen.

Han retter en spesiell takk til Dag Werner Skeie-Langenes som er prosjekteringsleder og prosjektutvikler hos Kruse Smith som har fått totalentreprisen for første byggetrinn til en verdi av 185 millioner kroner.

Er tegnet av danske arkitekter

Bryggebyen er tegnet av de anerkjente danske arkitektene Kasper Lorentzen (partner og arkitekt i Atelier Lorentzen Langkilde), Lin Skaufel (partner og arkitekt i Everday Studio) og Rosa Lund (partner og landskapsarkitekt i STED By og Landskapsarkitekter).

De har jobbet sammen med Stærk & Co fra Arendal, og hentet inspirasjon fra moderne byutvikling og de mange lokale kvalitetene i Arendal.

toel@agderposten.no

-

 Skipsbyggingen startet i 1967, som avdeling av Båtservice i Mandal.

-

 700 ansatte i storhetstiden på slutten av 70 – tallet. På 80–90 – tallet 350–400. Avviklet på slutten av 1990– tallet.

-

 Arendals Fossekompani kjøpte i 2015 ut Rygene Smith & Thommessens 60 prosent, og eier nå alt.

-

 Arendal bystyre vedtok i februar 2018 planen som åpner for transformasjon til en ny bydel.

-

 700 leiligheter skal altså bygges, i løpet av en tiårsperiode. Første byggetrinn består av 82 enheter, inkludert prosjektets signalbygg ytterst på piren.

-

 Første spadetak tas i juni, og leilighetene vil være innflyttingsklare 25 måneder senere.

-

 Leilighetene er fra 45 til 135 kvadratmeter. Prisene varierer fra 1,8 millioner til 11,8 millioner kroner.