annonse

E18-plan kan først vedtas etter valget

TO HALVE KRYSS OG NY TILFØRSELSVEI
TO HALVE KRYSS OG NY TILFØRSELSVEI: Vegdirektoratet har nå godkjent de to halve motorveikryssene som denne 3D-en viser – et på Harebakken og ett på Stoa. Når ny 4-felts E18 bygges parallelt med dagens – vil den gamle E18 bli lokalvei. (Foto: 3D Asplan Viak/Rambøll/Nye Veier)
OMSTRIDT TRASE
OMSTRIDT TRASE: Etter at Nye Veier AS først anbefalte en trase med toplanskryss ved Kroktjenn som ville gjøre tilførselsveien ned til Risør by flere kilometer lengre – fremmet Risør forslag om et kryss i Barlinddalen en god del nærmere. Men den kommer som denne 3D-en viser i sterk konflikt med bomiljøene i bygda Torbjørnsdal. Nå må Risør i løpet av august bestemme seg for hvilken trase/kryss de vil gå for. (Foto: 3D Asplan Viak/Rambøll/Nye Veier)
BY-TUNNEL ENESTE ALTERNATIV
BY-TUNNEL ENESTE ALTERNATIV: Når «billig-løsningen» for ny E18 gjennom Grimstad by er ryddet av veien – gjenstår tunnelalternativet som er skissert her – som det eneste, reelle alternativet. De siste prøvene av fjellkvalitet tyder også på at det er fullt mulig å bygge en slik tunnel. Dagens E18 beholdes som lokalvei/avlastningsvei. (Foto: 3D Asplan Viak/Rambøll/Nye Veier)
OPTIMIST
OPTIMIST: (Bildet under) Styreleder for det interkommunale planutvalget med åtte ordførere, Risør-ordfører Per Kr. Lunden (til høyre), er optimist både for planvedtak for rest-E18 i september og for en snarlig byggestart for de gjenværende E18-strekningene. Her i samtale med Nye Veiers direktør planprosesser og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland under et styremøte på Brokelandsheia. (Foto: Vidar Fløde)
Planen for «rest-E18»

+ Planen for 75 km «rest-E18» mellom Grimstad og Dørdal, kan først vedtas av de åtte kommunestyrene etter valget 9. september. Men Lunden satser på at det blir «de gamle» politikerne som banker planen.

Vidar Fløde


annonse