annonse

Dramatiske branner i tett trehusklynge blir bok

BÅTBUENE
BÅTBUENE: Buene ble snart overtent og ilden spredte seg raskt utover Kolbjørnsviktangen. Ni hus ble totalskadd, flere andre delvis ødelagt i brannen en het smeigelørdag i 1963. (Foto: Hisøy historielag)
FØR BRANNEN
FØR BRANNEN: I 1950-årene så Kolbjørnsvik slik ut. De fleste bygningene på Tangen brant ned i 1963, mye av Arendals mek. verksted ble også rammet. (Foto: Birger Dannevig)
1886
1886: Mange av husene på dette bildet fra rundt 1886 brant like etterpå. Etter brannen ble Arendals mek. verksted bygget her. I 1893 ble den første Kolbjørn-ferja bygget der. (Foto: Hisøy historielag)
FRA LAND
FRA LAND: Mange tilskuere satt på Vakttårnheia i Arendal og så på brannen i 1983. (Foto: PD, Agderposten)

+ Da Kolbjørnsvik brant, sto brannmannskaper på landsiden og så ut på flammene uten å kunne hjelpe.

Irene Hegge Guttormsen


annonse