annonse

Drama-diskusjon da Aas-saken var tema i formannskapet

FORMANNSKAPET
FORMANNSKAPET: Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte fredag formannskapet om Aas-nyheten.

Grimstad-rådmannen orienterte fredag formannskapet om hvilke økonomiske følger Aas-kollapsen vil gi for kommunen. Flere mente det finnes langt mer alvorlige økonomiske saker i kommunen enn bortfallet av skattemillionene fra krafttraderen.

Øystein Bjerkestrand

– I går fikk vi en nyhet om Aas sin situasjon, og jeg tenker det er naturlig å orientere om hva dette betyr for Grimstad. Først og fremst er dette en sak som er vanskelig for en privat skatteyter i vår kommune. Vi har omtanke for deres situasjon. Det andre er at han har vært en stor bidragsyter som har gitt et handlingsrom man ellers ikke ville hatt, innledet rådmannen.

Hun presiserte at kommunen har vært opptatt av å ikke basere kommunens drift på inntekter som kan forsvinne.

– Samtidig har vi hatt et merforbruk de siste årene hvor de ekstra skatteinntektene har vært med på å dekke inn dette.

Overfor Agderposten presiserte hun at Aas-millionene ikke er en del av den fire år lange økonomiplanperioden som strekker seg fram til 2022. 

– Den rammen vi har for 2019-budsjettet og handlingsperioden er ikke basert på ekstrainntekter fra ham (Aas) som privat skatteyter, sa hun. 

Blir kompensert

Seniorrådgiver for økonomi, Jon Eiklund, la fram en oversikt som viste hvor mange kroner Aas bidro med til kommunekassen i årene 2014-2016 – totalt 144 millioner kroner. Deretter gikk han gjennom en tenkt situasjon hvor disse pengene ikke hadde kommet inn, slik realiteten trolig blir de neste årene. Da ville Grimstad fått inntektsutjevning fra andre kommuner.

– Det er selvfølgelig et betydelig beløp, men det hadde ikke blitt et rent bortfall. Med kompensasjonen fra andre kommunene hadde summen blitt 12-14 millioner kroner i bortfall i snitt disse årene, sa Eiklund.

Rådmannen understreket at ligningen for 2017 ikke blir klar før 24. oktober, og at de derfor ikke vil kommentere de tallene.

Ordføreren spurte rådmannen om dette vil påvirke budsjettarbeidet for 2018, noe hun avkreftet.

– Vi har rammene fra grønt hefte som vi følger, sa hun.

– Ikke dramatisk

Etter orienteringen var Terje Stalleland (Frp) tydelig på at dette ikke er dramatisk for kommunen.

Det har vært mye drama, og det hadde sikkert vært et bra filmmanus, men for kommunen har det ikke så stor betydning.

– Dette er ikke problematisk og fullt håndterbare summer. Det fremstilles som dette er dramatisk, men skolene kommer til å være åpne som vanlig og de kommunale veiene vil fortsatt bli asfaltert, sa han med et smil.

Varaordfører Per Svenningsen (Ap) var enig med Stalleland, men påpekte at det kan gjøre en forskjell med tanke på muligheten for investeringer i framtiden.

– Der må vi kanskje ta et hvileskjær og dempe lysten, sa han.

Helse- og omsorg

Ifølge Bjørg Engeset Eide (KrF) er det andre saker som er mer dramatisk enn Aas-situasjonen.

– Nå har vi kanskje litt forskjellig definisjon av drama. Jeg synes det var dramatikk før vi fikk vite dette, med tanke på det som skjer i helse- og omsorg. Det er helt klart at vi står overfor en drastisk nedskjæring, så skjer dette på toppen, sa hun – og fikk støtte fra May Kristin Ødegaard (Ap).

– Først vil jeg si at tankene går til familien Aas. Deretter tenker jeg at dette, for Grimstad kommune, betyr mindre inntekter, men samtidig er jeg enig med Bjørg i at det store drama for Grimstad er overforbruk i helse- og omsorg og skole, sa hun.

annonse

annonse