Erna orienterte Stortinget om gjenåpningsplan

Statsminister Erna Solberg (H) holder en redegjørelse i Stortinget om strategien for en gradvis gjenåpning av Norge.

Redegjørelsen startet 11.30. Følg den øverst i saken. Hvis du bruker app kan du trykke her.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn.

Det første, forberedende, trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. Da ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

Les alle de fire trinnene i bunnen av saken - dette blir lettelsene

Tre viktige punkter

Solberg sier regjeringen neste uke vil vurdere om alle eller deler av nasjonale tiltakene som kom 25. mars, kan reverseres.

Det er behov for å se resultater av hvert trinn, før man går til det neste. For å ha sikre nok data, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn, forklarer hun fra talerstolen.

Solberg sier situasjonen vil bli vurdert basert på tre punkter:

* Smittesituasjon og sykdomsbyrde

* Kapasitet i helsetjenesten

* Vaksinasjon

Barn og unge først

Barn og unge vil prioriteres først når regjeringen skal åpne opp samfunnet. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for sin strategi for gjenåpningen for Stortinget onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen.

Idretten: Organisert trening inntil 20 personer

Den voksne breddeidretten har ligget brakk siden koronapandemien rammet Norge. Regjeringen åpner gradvis for organisert trening på inntil 20 personer, uttalte statsminister Erna Solberg fra talerstolen.

Organisert trening for voksne breddeidrettsutøvere ligger på trinn to i den fire trinn store planen. Den gjelder både innen- og utendørs. Konkurranseaktivitet er plassert på trinn tre.

17.mai og konserter - fortsatt usikkert

Med 17. mai litt over én måned unna er det fremdeles for tidlig å si hvordan nasjonaldagen kan bli feiriet, sier statsministeren.

– Hvilke rammer som vil gjelde for 17. mai, er det for tidlig å ta stilling til nå, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte gjenåpningsplanen for Stortinget onsdag.

Les også
Åpner for barnetog på 17. mai

Hun sier at regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen.

– Når det gjelder rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren, vil regjeringen komme tilbake til dette tidlig i mai, sier statsministeren.

Slik blir trinnene: Lettelser

I trinn 1 vil vi blant annet vurdere å åpne for:

• Inntil 5 gjester i private hjem.

• Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.

• Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

• Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

• Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Les om trinn 2, 3 og 4 her!

Trinn 2

Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler

For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger

For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes

Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten

Reiser innenlands kan gjennomføres

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre

Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet

Trinn 3

Her vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat

Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester

Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet

Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag

Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes

Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring

Trinn 4

Her vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Det kan også vise seg nødvendig å gå mer stegvis frem. Planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere gjenåpningen vi kommer.