Derfor stenges deler av sentrum

Politi og andre nødetetater skal gjennomføre en større øvelse på Birkeland onsdag.

Det innebærer at store deler av sentrum i Birkenes kommune stenges av.

– Deltakende aktører er politiet, Sørlandet sykehus, Kristiansand brann og redning, Birkenes kommune, Sivilforsvaret i Vest-Agder, Fylkesmannen i Agder, Heimevernet, FORF (frivillige organisasjoner), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Scanflex, opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Stenger sentrum

- I tillegg er studenter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen med på øvelsen, sier politioverbetjent og beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit.

Øvelsens hovedformål er å øve på samarbeid mellom de ulike aktørene ved en eventuell krise.

– En liten del av Birkeland sentrum vil bli delvis sperret av under øvelsen, og man vil kunne se noe, synlig politi, brann og helse og samarbeidspartnere, i tillegg til at det vil bli kjørt utrykning. Trafikk vil i hovedsak kunne gå som normalt og det bes om at publikum følger politiets anvisninger, sier Lindtveit.

- Ukjent scenario

Politiet understreker at de på nåværende tidspunkt ikke vil si noe mer om hva som skal skje på øvelsen og hvilke scenarier man skal øve på.

- Dette av hensyn til læringen for hver enkelt etat, opplyser politiet i pressemeldingen.