PATRULJERER: KV Nornen har lørdag patruljert i Galtesund på grunn av stor båttrafikk. Foto: Elisabeth Stubø

Derfor patruljerer Kystvakten i Galtesund

Flere har bitt seg merke i at Kystvaktens skip «KV Nornen» har seilet fram og tilbake i Galtesund lørdag.

Ifølge Sjøforsvarets pressekontakt, skyldes det ingen spesifikke oppdrag. Det er snarere et tiltak for å øke tilstedeværelsen.

– Det er ikke noe spesielt som skjer. På grunn av stor båttrafikk i området har vi et fartøy der ute som en del av beredskapen. Dette for å gi trygghet til alle småbåtene som ferdes, sier kommandørkaptein Torill Herland.

Hun sier at Kystvakten patruljerer i området på eget initiativ, og ikke etter anmodning fra politi eller andre etater.

– Men vi bistår politiet om nødvendig, sier Herland.

Skipet har seilt opp og ned Galtesund, og rundt Lille Torungen, slik det fremkommer av Marine Traffic. Foto: Marine Traffic

Fartøyet som patruljerer er KV Nornen W330, et av fem fartøy i Nornen-klassen. De ble bygget i tidsrommet 2006–2008 og assisterer samarbeidsetatar som politi og tollvesen på sjøen. De kan også bidrar som innsatsleder under søk- og redningsoperasjoner eller med oljeoppsamling etter skipsulykker.

På Forsvarets nettsider står følgende beskrivelse av klassen:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Kystvaktskipa er særs godt rigga for slep av andre fartøy. Nornen-klassa er i tillegg utrusta med HPB (overbygd fa​rtøy for utrykning), med stor aksjonsradius som er godt eigna til søk, redning og andre utrykkingsaksjonar.»

Fartøyet har en lengde på 47 meter og er utstyrt med 12,7 mm mitraljøse.

KYSTVAKTEN: Kommandørkaptein Torill Herland Foto: Presse