TYFON: Onsdag 8. juni gikk «flyalarmen». Foto: Sivilforsvaret

Derfor hørte du signalet (eller gjorde du det?)

Onsdag 8. juni klokken 12.00 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Det vil blant annet si Arendal.

I en pressemelding opplyses følgende:

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

Testes ut

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr., som er sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester varslingsanlegg for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer, står det å lese i pressemeldingen.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Utvalgte steder

Distriktssjef Dag Svindseth i Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt forteller at det lokalt er Arendal, Kristiansand og Vennesla som har aktive varslingsanlegg.

– Dette handler om en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er i de mest befolkede områdene, i byer og sentrumsstrøk effekten med slik varsling er størst. For Venneslas del gjelder varslingen også på grunn av demningen på oversiden, forklarer Svindseth.

VARSLINGSANLEGG: Varslingsanleggene, her rundt Arendal, er markert med røde «rundinger». Foto: DSB kart

Vil ha mobilvarsling

I pressemeldingen som er sendt ut tidligere fortelles det at DSB nå jobber sammen med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner. Denne løsningen vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område. Løsningen skal være et supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.