Agderbenkens Freddy de Ruiter (Ap) krever svar fra statsråden på utkastelsen av den psykisk utviklingshemmede gutten som bodde på Hove.
Agderbenkens Freddy de Ruiter (Ap) krever svar fra statsråden på utkastelsen av den psykisk utviklingshemmede gutten som bodde på Hove. Foto: Alexander Nupen

De Ruiter tar åndehistorien til Stortinget

Freddy de Ruiter (Ap) er sjokkert over manglende reaksjoner på den påståtte åndeutdrivelsen ved Madshaven bo- og dagsenter.

– Jeg er målløs, og det skjer ikke ofte. Dette kommer jeg til å ta opp direkte i spørretimen på Stortinget neste onsdag, sier de Ruiter. Formuleringen ligger klar:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

I Agderposten 19.11 omtales at en person ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved en kommunal institusjon for funksjonshemmede i Arendal. Det er lagt lokk på saken. Kommunen vil ikke informere om fakta. Verken fylkeslegen eller pasientombudet vil foreta seg noe for å finne ut hva som har skjedd. Har helseministeren noen synspunkter på en slik praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og hvordan kommunen opptrer i denne saken?»

De Ruiter mener at en tilsynssak burde være på sin plass.

Han får støtte av leder i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne.

Bent Egil Albrechtsen sier han nesten var i havn med en åndeutdrivelse, da oppdraget ble avsluttet fra kommunens side.
Bent Egil Albrechtsen sier han nesten var i havn med en åndeutdrivelse, da oppdraget ble avsluttet fra kommunens side.
Anne Sofie Syvertsen, Fylkeslegen i Aust-Agder.
Anne Sofie Syvertsen, Fylkeslegen i Aust-Agder.
Eli Marie Gotteberg, Pasient- og brukerombud i Aust-Agder.
Eli Marie Gotteberg, Pasient- og brukerombud i Aust-Agder.

– Her bør kommunen legge kortene på bordet, og love dyrt og hellig at noe tilsvarende aldri skjer igjen. Det bør komme en gransking av det som har foregått, da det virker som at kommunen legger lokk på det hele. Det er skuffende at dette kan skje, sier han.

LES OGSÅ:

Ingen tilsynssak

Fylkeslegen i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen, er ikke enig med de Ruiter, og sier at det ikke vil bli startet noen sak nå som dette er et avsluttet kapittel.

– Med mindre vi får konkrete klager, vil det ikke bli noen tilsynssak. Dersom beboere eller pårørende tar kontakt, er det nok uansett mer aktuelt at vi i første omgang henvender oss til kommunen og tar en dialog på hvordan dette har blitt håndtert, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Syvertsen presiserer at det hviler et stort ansvar på kommunen i en slik sak, og et spørsmål om hvordan man bevarer integritet.

– I tillegg til å informere omstendelig om hva som har foregått, må det også ha vært gitt et klart og tydelig samtykke fra beboere eller pårørende for at noe slikt skal kunne foregå. Her er det tross alt en fremmed person inne på beboernes boligområde. Jeg har likevel inntrykk av at dette først og fremst har handlet om ansatte og ikke beboerne, sier hun.

Pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg forteller at pasient- og brukerombudet i Aust-Agder ikke har fått henvendelser i etterkant av episoden.

– Alt som foregår ved en kommunal institusjon skal være livssynsnøytralt, så dersom dette er i regi av kommunalt ansatte, er det er stort overtramp. Noe sånt kan skje i regi av hver enkelt bruker selv, sier Gottenberg. Hun mener likevel at kommunen har tatt ansvar ved å avslutte forholdet tvert.

Jan Kløvstad (V), nestleder i helse- og omsorgskomiteen i Arendal, reagerte sterkt da han hørte om episoden.

– At en totalt uvedkommende gikk rundt i flere dager, og forteller at mye av tiden ble brukt til å kartlegge de ansattes livssituasjon, er skremmende, sier han.

Kløvstad mener at alle som bor eller jobber på en institusjon i Arendal skal føle seg trygge på at de ikke kommer ut for det han kaller kvakksalvere.

Han gir fylkeslege Syvertsen medhold i at det ikke er behov for tilsynssak, etter at forholdet er avsluttet.

Kjent passivitet

De Ruiter presiserer at det er veldig mange ubesvarte spørsmål rundt episoden. Å ikke lete etter svar, mener han er typisk sørlandsk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette må vel kunne kalles kjent, sørlandsk passivitet. Det er dessverre ikke noe nytt at kommunal ledelse forholder seg passivt, det samme gjelder også altfor ofte også fylkeslegen og pasient- og brukerombudet. Dette er en så spesiell og prinsipiell sak at alarmen burde ha gått for lengst, sier han bestemt.

De Ruiter oppfatter det bekymringsverdig at eventuelle ressurssvake brukere kan ha blitt berørt av hendelsene. For å finne ut det, mener han at fylkeslegen og pasient- og brukerombudet er plikter å agere.

– Hensikten min er å finne ut hva som har skjedd, hvorfor det skjedde, og hvordan man kan unngå at det skjer igjen. Dessuten er det viktig å finne ut om noen har blitt skadelidende, sier stortingsrepresentanten.