Eiendomsskatt: Arendal kommune har utsatt fristen til 12. april, men skriver 12. mars i teksten. Foto: Skjermdump

Datokrøll for eiendomsskatten

Arendal kommune har skapt forvirring om klagefristen for eiendomsskatten og Agderposten har bidratt til forvirringen. Nå er det helt klart at fristen er 12. april, så det er fortsatt mulig å klage.

Da Agderposten tidligere denne uka snakket med Einar Krafft Myhren på Eiendomsskattekontoret, fortalte han at klagefristen var mandag 5. april. Det er datoen som står i brevene som er sendt ut om eiendomsskatten. Men på klageskjemaet som er lagt ut på kommunens hjemmeside, står det 12. april. Myhren forsikret at klager som kommer inn fram til den datoen vil bli behandlet.

Nå har kommunen lagt ut en presisering på hjemmesiden hvor det gjøres klart at fristen er forlenget til 12. april. Men, oops, i teksten videre står det 12. mars. En dato som også Agderposten brukte i en av de tidlige versjonene av nettartikkelen om eiendomsskatten. Så her er det flere som har surret, men nå slår vi ettertrykkelig fast: Klagefrist for eiendomsskatt er 12. april.