annonse

Da journalisten endelig fikk innsyn i e-posten, hadde Arendals rådmann slettet den

SLETTET EPOSTEN
SLETTET EPOSTEN: Å få innsyn i e-posten sendt fra Øystein Djupedal (til høyre) til Harald Danielsen (midten) viste seg svært utfordrende. Her fra et møte i Arendalsukas arbeidsutvalg. Et tredje medlem i utvalget, Stein Gauslaa, til venstre. (Foto: Linda Askeland)
Offentlighetsloven

– Det var ikke noe å ta vare på, svarer rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune. – Han hever seg over loven, mener journalist.

Tarald Reinholt Aas

I et innlegg på innsyn.no forteller journalist Tarjei Leer-Salvesen om den mangeårige kampen på å få innsyn i eposten.

Med tittelen «Rådmannen som sletter saksdokument», beskriver Leer-Salvesen en e-post sendt sent på kvelden 10. mars 2014. 

Avsender var daværende fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Mottakeren var sekretær for Arendalsuka (og rådmann i Arendal) Harald Danielsen.

Tema var profileringen av First House under Arendalsuka, opplyser journalisten.

Tarjei Leer-Salvesen mente eposten var omfattet av offentlighetsloven, og ba om Arendal kommune om innsyn på vegne av Fædrelandsvennen. 

– En komplett parodi

«Det som skjer videre, er en komplett parodi», beskriver han.

Leer-Salvesen fikk avslag av Danielsen. Ikke som rådmann, men som sekretær i Arendalsuka.

Journalisten klaget på avslaget. Klageinstans var fylkesmann Djupedal (som jo hadde sendt eposten). Derfra gikk klagesaken videre til Kommunal- og regionaldepartementet for vurdering.

Som vurderte det til at kommunen (som aldri hadde vurdert saken) burde gitt innsyn.

«Men de kom frem til at kommunen slett ikke hadde vurdert min innsynsbegjæring i strid med loven, siden de aldri hadde vurdert den i utgangspunktet,» skriver Leer-Salvesen.

Journalisten klaget departementet inn for Sivilombudsmannen, som så kom frem til at Arendal kommune hadde plikt til å behandle innsynskravet.

Runde to

Så fulgte en ny runde. Nå var det Arendal kommune som sa nei til innsyn. Nok en gang gikk klagen til Fylkesmannen i Aust-Agder og derfra til departementet. Som ikke ville avgjøre saken.

En årelang prosess endte med at en settefylkesmann fikk saken – Fylkesmannen i Telemark.

Som omsider avgjorde at Arendalsuka måtte regnes som «en del av kommunens virksomhet generelt», og at eposten måtte regnes som et saksdokument for Arendal kommune. Følgelig var eposten å regne som offentlig.

Tarjei Leer-Salvesen hadde fått medhold.

Jeg har ikke tatt vare på den. Jeg kan ikke fremskaffe den

Men det skulle ikke være så lett:

Trond S. Berg i Arendal kommune sendte denne svarmailen til Leer-Salvesen, med kopi til Danielsen:

«Den aktuelle e‐posten er ikke lagt inn i kommunens saksarkiv, og e‐posten er slettet fra Danielsens e-postkonto. Den etterspurte e‐posten kan derfor ikke fremskaffes.»

– Hever seg over loven

På innsyn.no er Leer Salvesen kritisk til det han mener er Danielsens trenering av innsyn i halvannet år. Rådmannen har hevet seg over loven, mener han – og beklager at offentlighetsloven mangler virkemidler dersom offentlige myndigheter bryter den.

– Har du trenert innsynet i eposten, Harald Danielsen?

– Trenert har jeg ikke, svarer rådmannen i Arendal.

– Men du slettet den?

– Jeg mener det ikke er en e-post jeg burde tatt vare på. Den hadde ikke en karakter som gjorde at jeg så noen verdi i å arkivere den. Jeg har ikke tatt vare på den. Jeg kan ikke fremskaffe den, gjentar Danielsen overfor Agderposten.

Han fortsetter:

– Når jeg får beskjed om at innboksen er full, sletter jeg mail etter dato – de eldste først. Det er den eneste måte jeg kan overleve på. Og denne eposten var ikke saksrelevant.

– Men det er det noen som har gjort den til i ettertid, tilføyer rådmannen.

annonse