annonse

Byggeplasser stengt og 11 personer anmeldt i storkontroll

ALVORLIGE FUNN
ALVORLIGE FUNN: Gjennom storkontrollen av byggebransjen som pågår denne uka, er det gjort flere alvorlige funn som tyder på svart arbeid. Bildet har ingenting med tilsynet å gjøre. (Foto: NTB Scanpix)

Gjennom en storkontroll i flere bransjer i Agder-fylkene denne uka, ble det avdekket flere indikasjoner på svart arbeid. Fire byggeplasser ble stengt i Agder, og 11 personer anmeldt

  • Silje Stølen Bratland
Jørund Flaa

Denne uka har Arbeidstilsynet i samarbeid med Skatteetaten, skatteoppkrever, politiet og Nav gjennomført storkontroll av byggebransjen i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet i byggebransjen.

– Vi har avdekket en rekke alvorlige avvik som bryter med gjeldende lover og regler. Omfanget og alvorlighetsgraden gir grunn til bekymring, sier regiondirektør i Skatteetaten Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Totalt 140 kontrollører er denne uken i aksjon i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. På aksjonens to første dager har de 22 teamene som er på veien kontrollert over 1200 ansatte i 358 forskjellige virksomheter på 121 byggeplasser.

Indikasjoner på svart arbeid

I Aust-Agder, hvor 61 næringsdrivende så langt er kontrollert, er det i løpet av de to første dagene avdekket følgende:

  • 34,8 prosent av arbeiderne som ble kontrollert, hadde ikke byggekort. Dette var nest høyest andel av de fem fylkene i storkontrollen. Aust-Agder ble kun slått av Buskerud med 38,7 prosent.
    Byggekort er lovpålagt dokumentasjon for å oppholde seg og jobbe på byggeplassen. For å få byggekort må arbeidstaker være registrert i arbeidstakerregisteret. Det skal de være fra første dag. «Når byggekortet mangler er det indikasjon på at det foregår svart arbeid eller annen arbeidsmarkedskriminalitet. Seriøse aktører har orden på dette» skriver kontrollørene i pressemeldingen.
  • Kontrollen avdekket også 27 arbeidere som ikke er registrert i arbeidstakerregisteret. «Er du ikke registrert i registeret, har du ikke lov til å jobbe i Norge. Manglende registrering er en indikasjon på svart arbeid» heter det i pressemeldingen.

11 personer anmeldt

I Aust- og Vest Agder har Agder politidistrikt deltatt med personell fra utlendingsseksjonen Felles Forvaltnings Enhet, økonomiavsnittet ved Felles Kriminal Enhet, og bistand fra PU. Til sammen 20 tjenestemenn har vært med på aksjonen, opplyser Agder-politiet i en pressemelding.

- Aksjonen, som har innbefattet kontroll av arbeidsplasser i byggebransjer, bilpleie og servering, har etter politiets syn vært vellykket. Ni personer er pågrepet for ulovlig opphold og arbeid, sier Jan Vidar Ødegaard, seksjonsleder ved utlendingsseksjonen i Felles Forvaltnings Enhet i Agder politidistrikt i pressemeldingen.

  • En person uten lovlig arbeid og opphold er avdekket på byggeplass. Utvist med to års innreiseforbud. Personen er uttransportert fredag morgen.
  • Seks personer uten lovlig arbeid og opphold er avdekket på bilpleiefirma. Fire av dem er pågrepet og utvist. Hos to er det ikke fattet vedtak.  
  • To personer uten lovlig arbeid og opphold er avdekket på serveringssteder. To personer er pågrepet, en for uriktig bruk av ID. Begge er bortvist og uttransportert.
  • To personer uten lovlig arbeid og opphold er avdekket i sentrum av Kristiansand i forbindelse med vanlig utlendingskontroll. Begge er pågrepet, utvist og uttransporteres med det første.

- Det foregår videre etterforskning med hensyn til ulovlig arbeid, ulovlig opphold og bruk av falsk ID. Videre etterforskning vil avdekke om det er aktuelt å straffeforfølge arbeidsgivere, samt om det er andre straffbare forhold som er aktuelle å straffeforfølge, forteller Ødegaard i pressemeldingen.

Noen vil bli uttransportert i løpet av få dager etter utvisningsvedtak. Noen blir fengslet for uttransportering senere, opplyser politiet i pressemeldingen.

Usikret i høyden

Fire byggeplasser i Aust- og Vest-Agder ble helt eller delvis stengt av Arbeidstilsynet under storkontrollen de to første dagene. 

- En av disse byggeplassene er i Arendal, de tre andre i Kristiansand, sier tilsynsleder for Arbeidstilsynet på Agder, Øyvind Arnegård, til Agderposten.

Arbeidsplassen i Arendal ble delvis stengt på grunn av usikret arbeid i høyden, opplyser han. 

- Det var knyttet til potensielt farlig arbeid i høyden. Dette ble stoppet, men her ble ikke hele byggeplassen stengt, sier Arnegård.

De tre byggeplassene i Kristiansand ble stengt på grunn av liknende forhold, ifølge tilsynslederen.

- Det er gjerne slike ting, altså ved potensiell fare for ulykker og skade, vi griper inn for, sier Arnegård.

Tilsynslederen beskriver funnene som delvis alvorlige, men likevel ikke overraskende.

- Vi er inne på mange arbeidsplasser i løpet av disse dagene og i all hovedsak så er ting på stell, sett med Arbeidstilsynets øyne, men det er også noen avvik på enkelte steder. Det er dessverre ikke overraskende, sier han. 

Kontrollen hilses velkommen

– I et av tilfellene var ingen av arbeiderne registrert som ansatte, lønnen var utbetalt kontant og arbeidsgiveren hadde ikke innrapportert lønnsutbetalingene. I et annet tilfelle løp folk fra byggeplassen da kontrollørene ankom, forteller Funnemark i pressemeldingen.

Kontrollen som har pågått denne uka, er den mest omfattende som er gjennomført i regionen. Den er ledd i et tettere, formalisert samarbeid for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.

– Gjennom denne og videre kontroller ønsker vi å komme de useriøse virksomhetene som driver ulovlig til livs. Sammen kan vi hindre at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fellesskapet, sier Funnemark.

Ifølge Funnemark ønsker de seriøse i bransjen kontrollørene velkommen, og gir uttrykk for at de setter pris på at kontrollene blir gjennomført.

– Vi kan ikke stanse arbeidsmarkedskriminalitet alene, men er avhengig av godt samarbeid med de seriøse aktørene, avslutter hun.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse