annonse

- Bør avklare hensyn til tur, natur og kultur

Nye Veier AS/Montasje
KULTUR OG NATUR: Agderposten. (Foto: )
Nye Veier AS/Montasje
FORNØYD: Agderposten (Foto: )
Ett halvt kryss på Stoa med avkjøring fra vest og påkjøring mot vest – og et halvt kryss på Harebakken med avkjøring fra øst og påkjøring mot øst. Dette vil gi best fordeling av lokaltrafikken – hvor mye vil foregå på dagens E18 mellom Harebakken og Stoa når den blir lokalvei. Denne løsningen krever imidlertid at Vegdirektoratet dispenserer fra de nye avstandskravene som tilsier at det skal være minimum 5 km avstand mellom motorveikryss. Mellom de to halve kryssene blir det bare cirka 2 km. Får man nei til dispensasjon – må man bygge bare ett kryss for på- og avkjøring til/fra ny E18 til Arendal by – nemlig et toplanskryss i heidalen midt mellom Stoa og Harebakken (innfelt). Det vil gi større belastning blant annet på tilførselsveien mot byen via Myrene. 3D
TO HALVE ELLER ETT STORT KRYSS?: Nye Veier/Montasje: Agderposten (Foto: )

+ Arendal kommune ha fått den nye E18-korridoren der man ønsker. Men fortsatt er det mye som står på spill både når det gjelder turområder, natur og kulturminner.

  • BVidar Fløde


annonse

annonse

annonse