annonse

Bli med på sjefens første tur på nesten helt ferdig E18

VELDIG FORNØYD
VELDIG FORNØYD: Nye Veier AS’ Magne Ramlo er prosjektdirektør for hele E18-strekningen Grimstad-Langangen. Han er strålende fornøyd med vei- anlegget som han forsikrer er godt i rute til åpningen 2. juli – nesten 3,5 måned før kontraktfestet åpningsdato 15. oktober. Her avbildet i veilinja rett øst for det store toplanskrysset på Grenstøl – med avkjøring til Tvedestrand, Åmli – og Vegårshei. Og ned til Fiansvingen på dagens E18. (Foto: Vidar Fløde.)
ÅRDALEN BRU
ÅRDALEN BRU: Årdalen bru (110 m) er den siste av de fire store E18-bruene, og var den eneste vi måtte kjøre under fordi den ennå ikke kan kjøres over. (Foto: )
300.000 TONN ASFALT
300.000 TONN ASFALT: NCCs asfaltbiler i lang rekke vest for Torsbuåsen tunnel mens de venter på å kjøre inn i veianlegget, der det 4. og siste asfaltlaget legges i disse dager. (Foto: )
Her er vi ved det ene av de to store toplanskryssene på nye E18 Tvedestrand-Arendal
TOPLANSKRYSS: Ved Longum-krysset med avkjøringen til Tromøy og Eydehavn – men også nord til dagens E18 ved Longum. (Foto: Vidar Fløde)
INFO-TAVLER
INFO-TAVLER: Det er rhektisk aktivitet med montering og testing av store, elektroniske info-tavler. Disse skal fortelle om kjøretid og eventuelle omkjøringer. (Foto: Vidar Fløde)
FIRKANT-DESIGN
FIRKANT-DESIGN: Nyee Veier AS er førsts ute på et norsk veianlegg med dette tunneldesignet med rette vegger, som de mener er både sikrere og billigere enn de ovale som har vært vanlige. (Foto: Vidar Fløde)
ELGTRÅKKA BRU
ELGTRÅKKA BRU: Er den storer brua (70 m) på tilførselsveien mot Krøgenes. Den er ferdig støpt, men ennå gjeenstår en del før den kan kjøres over. (Foto: Vidar Fløde)
BOMSTTASJON
BOMSTTASJON: Her rett øst for overgangsbrua på Mørland, få kilometer øst for Arendal, kommer snart bomstasjons-boksene på plass. (Foto: Vidar Fløde)
VEGÅRSHEI
VEGÅRSHEI: Som kjent fikk ikke Vegårshei plass på skiltet på selve E18. Først når du har kjørt av på Grendsstøl møter du skilt som forteller at du kan komme til Vegårrshei denne veien. (Foto: Vidar Fløde)
BRU-FINISH
BRU-FINISH: Prosjektddirektøren tar en prat med AF-maskinfører Jorge Michel, som vi treffer lunsjpausende sammen med kollega Vegar Birkeland like ved Årdalen bru - som er den eneste vi ikke får kjørt over. Men i løpet av få dager blir også den kjørbar. (Foto: )
JOBBEN GJORT
JOBBEN GJORT: De store masksinene står oppstilt flere steder. De er ferdige med sin jobb, og skal nå delvis demonters og fraktes til nye oppdrag. (Foto: Vidar Fløde)
REEKKVERK
REEKKVERK: Mesta er travelt opptatt med å montere rekkverk mellom og på sidene av kjørebanene. (Foto: )
TURVEIBRU
TURVEIBRU: I regi av kommunen bygges 20 km nytt turveinett i Bymarka som plaster på såret fordi mye flott natur og turterreng er beerørt. Denne trebrua inngår i løypenettet - som åpnes senest om to år. (Foto: Vidar Fløde)
Dette kartet viser den nye E18-motorveien mellom Tvedestrand og Arendal - med tilførselsveier fra de to store toplankryssene på Longum (Arendal) og Grennstøl (Tvedestrand). Her er inntegnet alle bruer og tunneler. Kart
NY E18: Per Torstein Terjesen/Nye Veier. (Foto: )
KRØGENESÅSEN
KRØGENESÅSEN: Her er rundkjørringen der man etter hvert kan kjøre inn til nytt boligfelt i Krøgenesåsen fra tilførselsveien E18-Krøgenes. (Foto: Vidar Fløde)
NY E18 Tvedestrand-Arendal

+ Halvannen måned før lovet åpning, synes det fortsatt å gjenstå en del arbeid på veien. Men prosjektdirektøren loven at de er fint i rute – til åpningen tirsdag 2. juli – klokka 12.

Vidar Fløde
annonse