Bilist kjørte i 41 km/t over fartsgrensen

121 km/t i 80-sonen i Åmli var nok til at førerkortet gikk fløyten.

Envindfull søndaghindret ikke politiet i å utføre flere fartskontroller. 

Åmli

I Åmli ble en mann anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. 

Vedkommende holdt ifølge politiet 121 km/t i 80-sonen på fylkesvei 41.

Arendal

Kontroll var det også langs fylkesvei 408 – Jernbaneveien – i Arendal. 

Der fikk hele 14 bilførere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort, melder operasjonsleder: 

– Høyeste hastighet var 85 km/t i 60-sonen.

I tillegg fikk to bilførere forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon.

Froland

Langs fylkesvei 42 ved Frolands verk fikk ytterligere 10 bilførere fartsbot søndag. Høyeste målte hastighet her var 82 km/t i 60-sonen. 

– En bilfører blir anmeldt da han ikke ville vedta forenklet forelegg, skriver operasjonsleder på Twitter. 

De mange vær-relaterte hendelsenekan du lese om her