GJØR SEG KLARE: Når beltevognene er på plass, må bombekasterne gjøres klar til å skyte i en forhåndsplanlagt retning før lagene kan etablere seg i telt og få opp varmen. Her ser vi Samuel Lee (helt t.v.) sammen med kollegene Birk Skogvang fra Lørenskog (t.h.) og Fredrik Farstad fra Bærum. Foto: Rolf K. Ytterstad

Beinhard vinter for Samuel fra Grimstad

Samuel Lee fra det blide Sørland betjener mitraljøse og bombekaster lengst nord i landet.

Tekst og foto innsendt av Rolf K. Ytterstad, Hæren

Lee tjenestegjør i bombekastertroppen i landets nyeste bataljon, Porsanger bataljon, som igjen er en del av Finnmark landforsvar.

SAMTALE: Tomas Zamit fra Grimstad er sjåfør på en over 30 tonn tung panservogn av typen CV90. Her i samtale med bataljonssjef, oberstløytnant Ronny Bratli. - På denne øvelsen har vi trent på å åpne fremrykningsveier og sikre viktige nøkkelpunkter i Finnmark, forklarer Bratli. Foto: Joakim Salmelid

– Mestringsfølelse

På sensommeren kom han og soldatkollegene til Porsangmoen utenfor Lakselv i Finnmark. De fleste rett fra skole. Denne uken er de ute på nok en vinterøvelse og tilegner seg kunnskap og bygger hardførhet i et klima som er noe av det tøffeste NATO har å by på.

– Det var utfordrende med kulde, mye snø og vind, men det gikk veldig bra. Det var noe spesielt at vi som tropp fullførte en så stor øvelse sammen. Samtidig gir det stor mestringsfølelse når vi lykkes på tross av kulden og lite søvn, sier Lee.

PUSSER: Øvelsen er ikke over før alt utstyr er pusset og klargjort for videre bruk. Selma Mykland fra Grimstad pusser angrepsrifla HK-416 sammen med kollega Henrik Bjørbekk fra Bærum. Foto: Joakim Salmelid
Finnmark landforsvar

· Med opprettelsen av Finnmark landforsvar (FLF) som en ledelsesoverbygning for Porsanger bataljon, Grensevakten Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark heimevernsdistrikt 17, styrkes Norges evne til å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter i Finnmark.

· FLF skal utgjøre en slagkraftig terskel som bidrar til å forebygge krig, og bidrar til å synliggjøre at Norge har vilje og evne til å forsvare Finnmark

· Opprettelsen av FLF er i tråd med samtiden og trusselbildet, og bidrar til troverdig avskrekking med basis i NATO sitt kollektive forsvar.

· FLF holder til ved Garnisonen i Porsanger sør for Lakselv, og ble opprettet høsten 2018.

· FLF ledes av oberst Tomas Beck.

Naturkrefter

Hva angår klima, så støttes han av sjef i Finnmark landforsvar, oberst Tomas Beck, som forteller at det fleipes internt med uttrykket «kom til Finnmark for å bli best», ref. et tidvis beinhardt vinterklima med vind og et tosifret antall kuldegrader i avdelingene hans.

– Samtidig må jeg si at det er et snev av sannhet i uttrykket. Det skjer noe med folk når de lærer seg å overleve ute med temperaturen og naturkreftene som tidvis herjer landsdelen, sier Beck.

BERGEPANSER: Dersom en panservogn kjører seg fast, eller havarerer, har Porsanger bataljon ute bergepanser og mekanikere som kan berge og reparere kjøretøyet. Både ute i felt og i garnison, Foto: Rolf K. Ytterstad

Flere fra Grimstad

Sjefen i Porsanger bataljon, Ronny Bratli, forteller at for Lee, samt soldatkollegene Selma Mykland og Thomas Zamit også fra Grimstad, så er det første gang de er med på å øve hele bataljonssystemet denne kontingenten.

Samuel Lee er lagets toppsikrer/mitraljøseskytter.

TOPPSIKRER: Samuel Lee er lagets toppsikrer/mitraljøseskytter. Her i det bombekastertroppen han er en del av kommer kjørende i sine beltevogner til et nytt område de skal etablere seg i. Foto: Rolf K. Ytterstad

Tomas Zamit er sjåfør på en over 30 tonn tung panservogn av typen CV90.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For å få ildkraft må alle våre systemer virke sammen. Da er hver enkelt soldat like viktig. Enten vedkommende er skytter på mitraljøse, betjener bombekaster, er i staben vår eller sjåfør i en av panservognene våre, forklarer Bratli, og utdyper:

– Dette fikk vi til å virke under særdeles krevende forhold med snøskredfare, kulde og fare for white out. Så skal vi bli enda bedre og enda raskere neste gang vi øver, sier bataljonssjefen.

KLARGJØRING: Stormpanservogna må vedlikeholdes etter øvelsen. Tomas Zamit (på bakken) og kollegene gjør vogna klar til neste oppdrag. Foto: Joakim Salmelid
TO LIKE: To stormpanservogner av typen CV90 på øvelsen. Samme type som den Tomas Zamit kjører. Foto: Joakim Salmelid
Porsanger bataljon (POBN)

· Opprettet i mai 2020 og lokalisert til Porsangmoen utenfor Lakselv.

· Bataljonen skal blant annet ha evne og kapasitet til å yte umiddelbar væpnet motstand ved å nytte langtrekkende presisjonsild, gjennom egne ildledere og sensorsystemer.

· Bataljonen består per august 2020 av to kavalerieskadroner (tilsvarer kompanier), i tillegg til jegerkompaniet fra Grensevakten Garnisonen i Sør-Varanger som er til støtte i en periode.

· Gjennom trinnvis oppbygging etter hvert som ressursene blir tilgjengelige, vil POBN bli en fullverdig bataljon etablert i Finnmark innen 2025.

· Avdelingen skal være et terskelforebyggende tiltak som gjennom synlig tilstedeværelse skal vise Norges vilje til å forsvare Finnmark, gjennom å kunne yte umiddelbar væpnet motstand.

· Bataljonens bærende elementer er hurtig reaksjonsevne, god informasjonsinnhentingskapasitet og mobilitet.

· Porsanger bataljon er en kavaleribataljonen som er relativt lett oppsatt med fokus på informasjonsinnhenting, samt evne til å lede langtrekkende presisjonsild.

· Porsanger bataljon ledes av oberstløytnant Ronny Bratli.