To leger og en sykepleier fra Sørlandet har på fritiden gitt en kreftpasient en omstridt alternativ behandling basert. En av legene er ansatt ved sykehuset.
To leger og en sykepleier fra Sørlandet har på fritiden gitt en kreftpasient en omstridt alternativ behandling basert. En av legene er ansatt ved sykehuset.

Behandlet kreftpasient med bakepulver

To leger og en sykepleier på Sørlandet har på fritiden behandlet en kreftpasient med bakepulver.

– Behandlingen er potensielt livsfarlig, pasienter skal ha dødd i Italia og Nederland etter å ha fått en slik behandling, sier overlege i anestesi ved Sørlandet sykehus Arendal, Espen Huldt-Nystrøm, tilFædrelandsvennen.

Avisen skriver at de to legene og sykepleieren på fritiden skal ha gitt behandlingen til en dødssyk, kvinnelig kreftpasient sommeren 2015. Kvinnen hadde da takket nei til livsforlengende og lindrende behandling fra sykehuset.

Den kreftsyke pasienten har, etter at denne artikkelen ble publisert, skrevet et leserinnlegg, hvor kvinnen tar til motmæle mot dekningen saken har fått i Fædrelandsvennen og Agderposten.

Døde etter behandling

Pasienten skal heller ha ønsket å gjennomføre en behandling som den italienske legen Tullio Simoncini har funnet opp. Dette ønsket etterkom to leger og en sykepleier på sin egen fritid. Én av legene er ansatt ved Sørlandet sykehus.

Fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen, avventer en eventuell, konkret henvendelse før hun vurderer å gå inn i saken.
Fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen, avventer en eventuell, konkret henvendelse før hun vurderer å gå inn i saken.

Den omstridte behandlingsmetoden går ut på å gi natriumbikarbonat, som er det hovedingrediensen i bakepulver, intravenøst til kreftpasienten. Simoncini arbeider ut fra en teori om at kreft er skapt av soppen Candida albicans, og at injeksjoner med natron skal kunne stanse og reversere kreftutviklingen. Behandlingen er ikke vitenskapelig forankret og Simoncini er dømt for blant annet kvakksalveri i Italia.

Ifølge Wikipedia døde en italiensk kreftpasient dagen etter at legen injiserte henne med natron på midten av 2000-tallet. Også i Nederland skal en kvinne med brystkreft ha dødd like etter å ha mottatt Simoncinis omstridte kreftbehandling.

Ikke påvist bivirkninger

Da Huldt-Nystrøm ble klar over at helsepersonell ved Sørlandet sykehus hadde gitt denne behandlingen til en kreftpasient på Sørlandet, skrev han brev til sykehusets Klinisk etikk-komité.

– Jeg trengte en prinsipiell avklaring om hva sykehusansatte kan gjøre på sin fritid, og om pasienter kan overstyre forsvarlighetskrav, sier Huldt-Nystrøm til Fædrelandsvennen.

Overlegen er ikke kjent med hvor mange behandlinger kreftpasienten på Sørlandet fikk, men det skal ikke ha blitt påvist bivirkninger i etterkant av behandlingen sommeren 2015.

– Kan ikke frita legene

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etikkomiteen valgte i utgangspunktet ikke å behandle henvendelsen som en konkret sak, men gjorde drøftinger på et prinsipielt grunnlag.

– Det gjelder de samme regler for yrkesetikk i arbeidstiden som på fritiden for autorisert helsepersonell, sier komitéleder og overlege Pål Friis til Fædrelandsvennen.

Han sier videre at en pasient ikke kan frita helsepersonell for kravene til faglig forsvarlighet, selv om det skjer utenfor arbeidstid og arbeidssted.

«Sykehuset som arbeidsgiver har rett til å gripe inn overfor ansatt fordi vedkommendes virksomhet på fritida skader sykehusets omdømme» heter det i komitéens konklusjon.

– Ingen konsekvenser

Likevel har ikke saken fått konsekvenser for legen som er ansatt ved sykehuset.

– Legen har selv innsett at det som ble gjort var galt, sier Huldt-Nystrøm til Fædrelandsvennen.

Dermed er ikke saken meldt videre til Fylkeslegen i Agder.

– Vi stoler på at sykehuset hadde meldt fra dersom man mente dette var en sak for oss. Sykehuset har svært gode rutiner for å melde fra dersom helsepersonell har opptrådt slik at det har vært fare for liv eller helse, sier fylkeslege Anne Sofie Syvertsen til Agderposten.

– Stoler på sykehuset

Fylkeslegen i Agder mener det ikke er grunnlag for å gripe inn i saken på eget initiativ, men avventer en eventuell henvendelse.

– Vi kjenner ikke detaljene i denne saken. Jeg har lest konklusjonen fra etikkrådet, som er prinsipiell og god, men den sier lite om den konkrete og aktuelle saken. Det er ingen tvil om at det er snakk om alternativ behandling, men hvilken rolle helsepersonell har spilt og graden av uaktsomhet, det kommer ikke frem, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Sykehuset har vist svært god vurderingsevne i slike saker tidligere og jeg stoler på at vi blir involvert, dersom det er nødvendig, sier hun.

Ledelsen undersøker saken

Fylkeslegen understreker at helsepersonell er pålagt å følge instruksene som følger med autorisasjonen, også på fritiden.

– Det å være autorisert helsepersonell gjelder også i høyeste grad på fritiden. Det er noe man selv må være oppmerksom på, presiserer hun.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus opplyste til Fædrelandsvennen onsdag at hun ikke var kjent med saken, men ville undersøke den.

– Jeg er i gang med å undersøke denne saken nå og vil komme tilbake med informasjon når jeg vet mer om hva som har skjedd, sier hun til Agderposten torsdag.

Hun kan foreløpig ikke si hvorvidt saken får ytterligere etterspill på sykehuset.