Kristian Gundersen, Silje Andreassen, Gunstein Telle Kallestad og Eirik Bruun Ingebretsen har alle barn i Hove barnehage som nå stenges. Bak ser man både mottak og barnehage.
Kristian Gundersen, Silje Andreassen, Gunstein Telle Kallestad og Eirik Bruun Ingebretsen har alle barn i Hove barnehage som nå stenges. Bak ser man både mottak og barnehage. Foto: JAN ESPEN THORVILDSEN

Barnehage ved mottak stenges umiddelbart

Hove barnehage stenges umiddelbart etter at de ansatte på et foreldremøte fredag uttrykte bekymring på grunn av alle flyktningene rundt barnehagen. Foreldrene reagerer nå på at kommunen gjorde en for dårlig planleggingsjobb i forkant av etableringen av mottaket.

– Dette er ikke greit verken for barna, eller oss som foreldre. Hvor er risikovurderingen i forkant av at transittmottaket kom rett ved siden av barnehagen? spør Silje Andreassen, foreldrenes representant i Samarbeidsutvalget for Hove barnehage.

Allerede mandag blir barna røsket opp fra det som frem til nå har vært den trygge og kjente barnehagen deres, og fordelt i to andre avdelinger.

På vei inn til et hasteinnkalt foreldremøte fredag, ble flere foreldre vitne til det de hevder var en blodig slåsskamp på utsiden.

Da rant det over både for dem og ledelsen ved den kommunale barnehagen, og det ble besluttet å stenge barnehagen og fordele barna i enhetens to andre avdelinger på Tromøy.

– Jeg er rett og slett sinna. Her er det mangel på informasjon og forberedelser som gjør at jeg ikke engang vet hva jeg skal si til barna mine om hvorfor de ikke får forberedt seg på å måtte bytte barnehage, sier Andreassen.

Hove barnehage ligger inne på mottaksområdet.
Hove barnehage ligger inne på mottaksområdet.
Ordfører Einar Halvorsen (H) tror det var til alles beste at barnehagen nå ble lagt ned og barna flyttet.
Ordfører Einar Halvorsen (H) tror det var til alles beste at barnehagen nå ble lagt ned og barna flyttet.

Skremt

Når flere av foreldrene valgte å ta barna ut av barnehagen fredag, ble det ikke grunnlag for å drive videre i den avdelingen som uansett var planlagt nedlagt fra neste sommer på grunn av få barn.

– Jeg hadde enesamtaler med alle foreldrene som møtte opp fredag, og det var stor enighet om å ikke bruke barnehagen, sier enhetsleder Johnny Svensvik.

Han sier han selv opplevde at flere flyktninger bare dukket opp i barnehagen, noe som var med på å forsterke usikkerheten til foreldrene og personalet.

Det understrekes at det bare var noen av foreldrene som ville ta ut barna sine i utgangspunktet.

Trygghet

– Som foreldre skal vi vite at bare de som skal være med barna våre er det, ikke masse fremmede. Det spiller ingen rolle hvem det er. Det handler ikke om rasisme, men mer om at det er mennesker innom barnehageområdet som vi ikke vet noen ting om. Heller ikke noe om hvilke psykisk tilstand de er i, sier pappa Kristian Gundersen, som er psykolog og i tillegg har jobbet mye med flyktninger tidligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På Tromøy er de i maks sju dager før de sendes videre.

– Det har alltid vært en flott barnehage. Jeg har hatt to barn her tidligere, men siden oppstarten i år har det vært mye uro. Både med personalet som flyttes mellom barnehager og nå all støyen rundt transittmottaket, sier Gunstein Telle Kallestad.

– Det store problemet er mangelen på informasjon i forkant og hvor fort ting skjer. Nå får jeg plutselig tre mil å kjøre til barnehagen, i stedet for én, sier Kristian Gundersen.

Overdrevet

Mottaksleder for Hero Norge på Hove, Trond Erik Bognø, synes det hele virker blåst ut av proporsjoner.

– Vi hadde en liten hendelse på fredag der en ung mann var litt utagerende og en annen beboer forsøkte å roe ham ned før vaktene våre kom. Jeg kaller det ikke en hendelse om en eller flere asylsøkere forviller seg innenfor gjerdet til barnehagen. Det blir feil for meg, sier Bognø til Agderposten.

Han påpeker at mange av de andre beboerne på mottaket selv forsøkte å roe ned gemyttene, fordi de ikke er interessert i å fremstå som en trussel for noen.

Asylsøkerne kan fritt bevege seg på Hove-området, og mottakets forpliktelse er å gi dem trygghet, en seng å sove i og tre daglige måltider.

Uventet

Oppvekstsjef i Arendal kommune, Roar Aaserud, mener man har funnet den beste løsningen, når barnehagen legges ned og barna fordeles på to andre enheter.

– Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli nødvendig å flytte barna til andre barnehager. I etterpåklokskapens lys er det mulig vi skulle tenkt at dette kunne bli et problem, men det er bare 13 barn det berører og da var det håndterbart, sier Aaserud.

Ingen politisk sak

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Verken avtroppende eller påtroppende ordfører vil si nedleggelsen er noe de burde ta tak i som politikere.

– Jeg ble orientert på fredag om dette og jeg synes egentlig de har løst dette på en grei måte når det ble som det ble, sier ordfører Einar Halvorsen (H).

Han mener det er en grei administrativ sak og viser til at det er kommunens AS, Hove driftsselskap, som har leid ut til Hero, som driver mottaket.

– Jeg ble spurt på forhånd om hva jeg synes om å leie ut til mottaksdrift, og hadde ingen innvendinger. Hadde bystyret blitt spurt også, tror jeg de også hadde sagt ja, med tanke på situasjonen vi har med denne flyktningstrømmen, sier Halvorsen.

Han har heller ikke fått noen henvendelser om dette skulle vært diskutert politisk.

Mer informasjon

Påtroppende ordfører, Robert Cornels Nordli (Ap) kjente ikke til saken før Agderposten kontaktet ham søndag formiddag og vil derfor ikke gå inn med kritikk eller skryt.

Men han synes bystyret kanskje kunne blitt orientert litt bedre i forkant av etableringen av mottaket.

– Det blir uansett litt vanskelig det her, siden vi er i et lite politisk vakuum i byttet mellom avtroppende og påtroppende bystyre, sier Cornels Nordli.

Til nyttår

Transittmottaket på Hove er en løsning som foreløpig bare har kontrakt frem til nyttår. Men det finnes selvsagt en mulighet for å forlenge om det fortsatt er behov.

– Dette er gode penger i fellesskapets kasse. Vi har over 500 ledige senger på Hove og det er kommunen som eier dette, så all bruk blir ekstra penger vi kan bruke på å ruste opp området, sier Einar Halvorsen.