Drapsdømte Viggo Kristiansen har fått straffesaken sin gjenåpnet. Arkivfoto: Photoline / NTB

Baneheia-saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett overtar for Agder lagmannsrett når gjenåpningssaken for Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skal vurderes på nytt.

Det var et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett som kom til beslutningen tirsdag.

– Dersom særlige grunner taler for det, kan saken henvises til ny behandling ved en annen lagmannsrett. Partene har fått anledning til å uttale seg, skriver Høyesterett i beslutningen.

Saken kunne ikke gått for Agder lagmannsrett som i sin tid avsa dommen mot Kristiansen.

Les også
Viggo Kristiansen bør bli i fengselet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker godkjente nylig hans søknad om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.

Friske øyne

I forrige uke bestemte også Riksadvokaten at det ikke skal være Agder statsadvokatembeter, men statsadvokatene i Oslo som skal gjennomgå saken og komme med en tilråding om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten, eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Les også
Jeg hadde reportervakt da jentene forsvant. Jeg husker ennå den rastløse uroen

– Det er friske øyne på saken. Det vil alltid være en fordel, sier Kristiansens advokat Arvid Sjødin til NTB etter at slutningen var kjent.

Sjødin uttalte til NTB i forrige uke at han mente det mest naturlige og enkleste for partene og vitner ville være om en ny behandling av saken går for Borgarting lagmannsrett.

- Det er praktisk fordi det er Oslo statsadvokatembeter som overtar det påtalemessige ansvaret. Vi foreslo også det, sier Sjødin.

Retten avgjør løslatelse

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Les også
– Som kollegaer vil vi være der for henne på alle måter vi kan

Viggo Kristiansen sitter derimot fremdeles på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum. Tre dager etter kommisjonens avgjørelse om at han får prøvet saken på nytt, begjærte Viggo Kristiansen seg løslatt. Førstestatsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen, avslo begjæringen og mente det burde være den nye domstolen som pekes ut til å behandle saken, som bør behandle dette spørsmålet.

Dette er også i overensstemmelse med straffeprosesslovens bestemmelser, som viser til at et er den domstolen som skal ta stilling til den gjenåpnede saken, som også kan vurdere en eventuell løslatelse i påvente av ny sak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er retten som kan løslate ham. Vi avventer litt saksgang på dette, sier Sjødin.

Les også
Baneheia-saken gjenopptas: - Viggo Kristiansen og hans familie er lettet