FULL SAL: Rådhussalen i Risør var stappfull på folkemøtet om ny E18. Dette bildet er tatt før pandemien begynte å prege verden ...

E18: Avlyser fysiske folkemøter

Nye Veier har tidligere signalisert seks folkemøter med fysisk fremmøte. De blir kun digitale.

Neste uke var det planlagt å gjennomføre seks folkemøter med fysisk fremmøte. Hensikten: Å informere planprosessen og rammene for det videre arbeidet med reguleringsplan for E18 mellom Dørdal og Tvedestrand.

I utgangspunktet ønsket styret i det interkommunale plansamarbeidet for fysiske folkemøter, noe Nye Veier hadde forståelse for – det var lagt opp til en kombinasjon med digitale møter, nevner kommunikasjonsrådgiver Imi Vegge i veibyggeselskapet.

Les også
Inviterer deg til å påvirke veivalget for ny E18

Nå avlyses likevel den fysiske biten:

– Ledelsen i Nye Veier vurderer situasjonen slik at det er ikke er riktig å samle folk til fysiske folkemøter nå. Prosjektet jobber nå med å få ut informasjon om hvordan folk kan delta på det digitale folkemøtet onsdag 23. september, forteller Vegge i en pressemelding.

Per Kristians Lunden, styreleder for plansamarbeidet supplerer:

Les også
Digitale folkemøter om ny E18-plan

– Nye Veier har gjort en ny vurdering av smittefare i forbindelse med folkemøter og mener nå det er riktig å endre møteformen til digitale folkemøter. Styret i det interkommunale plansamarbeidet stiller seg bak dette. Større møter og forsamlinger er en tydelig smitterisiko, noe også kommunelegene minner om. Det er viktig at kommunene går foran med gode eksempler. Dette burde muligens ha vært vurdert og bestemt da vi planla de fysiske møtene og annonserte disse, men nå er det fortsatt tid til å lage gode opplegg for digitale møter, sier Lunden, ordfører i Risør og styreleder for dette samarbeidet.

Nye Veier oppfordrer folk til å komme med innspill – og bruke medvirkningsportalen i høringsperioden

– Siden vi nå avlyser de fysiske folkemøtene, legger vi også opp til kontordager i kommunene så det blir mulig å treffe representanter for Nye Veier og vår rådgiver COWI AS, opplyser Imi Vegge.