«BYGGEPLASS» I BAKERGÅRDEN: Også i år vil Bygge-, Anleggs- og Eiendomsnæringen innta Baker Jørgensens bygård ved Torvet under Arendalsuka med Bygg Arena Arendal, og fylle de fleste etasjene med enda flere arrangementer enn i fjor, Her Jill Akselsen i munter passiar med gårdeier Peder Jørgensen før fjorårets arrangement på «Byggeplassen». Hun har overlatt ledervervet til andre, men er fortsatt sentral i happeningen. Foto: Vidar Fløde

Arendalsuka: Bakergården blir enda større «Byggeplass» i år

Bygg Arena-arrangementet under Arendalsuka i fjor ble en stor suksess, med masse mennesker som fulgte en lang rekke debatter og andre happeninger på «Byggeplassen» i Baker Jørgensen-gården. – Arrangementet er bare blitt enda viktigere siden i fjor, ifølge Jill Akselsen.

– Så derfor utvider vi arrangementet og gjør det enda større og bredere i år! proklamerer Jill Akselsen. Hun var en av initiativtakerne til fjorårets «Bygg Arena». Da som adm.dir. I JB Ugland Eiendom, som var en av et 30-talls «partnere» fra bygge- og anleggsnæringen som sponset og sto bak arrangementet.

Jill Akselsen sluttet i fjor brått hos JBU, men det gikk ikke lang tid før hun var på plass i ny toppjobb hos en enda større byggeaktør i landsdelen, som daglig leder i BRG Utvikling AS. Hun er fortsatt sterkt involvert i happeningen, og nå er også hennes nye arbeidsgiver på plass som en av firmaene som står bak arrangementet – der antall partnere har økt fra drøye 30 til over 40.

Over 30 arrangementer

Også i år blir bakerens bygård selve « Byggeplassen» under den store Arendalsuka 15.19. august fylt opp med en lang rekke debatter og andre arrangementet. Faktisk holder de det gående fra halv ni morgen til sekstiden på kvelden tre dager til ende 16, 17. og 18. august – med i alt 31 ulike arrangementer.

OVER 30 ARRANGEMENTER: Ikke mindre enn 31 arrangementer har Bygg Arena Arendal plottet inn i det som er en hel festival i festivalen under Arendalsuka. Det meste skjer på "Byggeplassen" – i Baker Jørgensen-gården. Innfelt to av debattdeltakerne: Julie Brodtkorb som er skjerf for Maskinentreprenørenes Forbund, men som har gjort seg mer bemerket som leder av Norges Banks representantskap. Og adm.dir. Harald V. Nikolaisen i Statsbygg – som også er styreleder i Nye Veier AS. Foto: byggarenaarendal.no

Kritisk mangel på fagarbeidere

Bygge, Anleggs- og Eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping. Næringen sysselsetter én av fem, har over 90.000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året.

– Men som nå er i kritisk mangel av fagarbeidere, fremholder Akselsen, og poengterer at dette kan true både utbygging og utvikling i Kongeriket.

Men også de mørke skyene som er kommet siste året i kjølvannet av krigen i Ukraina bekymrer byggenæringen. Som er opptatt av at mengden offentlige oppdrag ikke må kuttes:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NORGES STØRSTE NÆRING: Jill Akselsen var en av initiativtakerne til Bygg Arena Arendal under Arendalsuka i fjor. Nå har hun overlatt ledervervet til ad. dir. Tone Hellevik Dahl i Norsk Eiendom, men er via sin nye toppjobb i BRG Utvikling stadig sentral. Foto: Vidar Fløde

Dumt å kutte offentlige prosjekter

– På grunn av kostnadskrisen er entreprenørbedriftenes ordrereserve nå betydelig mindre enn på samme tid i fjor. På kort sikt er det forståelig at prosjekter settes på vent når kostnadene fyker i været. Men for nasjonens beste er det å sette på hold den største landbaserte næringen, fryktelig dumt, fremholder Akselsen. Og fortsetter:

– En for stor nedkjøling av markedet vil gi svært negative ringvirkninger, både på kort og lang sikt Næringen forstår politikernes bekymring for konsekvensene av en overoppheting av norsk økonomi. Men samtidig er det viktig å understreke at vi bygger for samfunnet og for kommende generasjoner.

– Et prosjekt til én milliard gir arbeid til 950 personer! Hvis det strammes for kraftig inn nå, vil arbeidsplasser forsvinne. Ikke minst i distriktene, poengterer Akselsen.

Klima og miljø

På «Byggeplassen» er klima og miljø – selvsagt – er et av hovedtema også i år, presiserer Akselsen:

– BAE-næringen er næringen med størst innvirkning på det grønne skiftet. Byggenæringen kan bidra til energieffektivisering gjennom stegvis oppgradering av dagens bygningsmasse, økt gjenbruk og ombruk. Her ligger det massevis av muligheter, men da må dagens virkemidler justeres for å treffe målene bedre. Og kommer med et kraftig varsku om at det å bruke en av landets viktigste bransjer som brems og gass i norsk økonomi gir negative konsekvenser på sikt.

STATSRÅD-ÅPNING I FJOR: Daværende kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) som vi her ser i midten, klippet snora og erklærte Bygg Arena Arendal 2021 for åpnet i Baker Jørgensen-gården, som også er stedet i år. Her flankert av Lene Eikefjord og Sverre Tiltnes, som også i år står sentralt i forberedelsene og under arrangementet. Foto: byggarenaarendal.no

På tide å ta næringen på alvor!

– Hvis stat og kommuner nøler med igangsetting av egne prosjekter og heller ikke sikrer justeringer i regelverkene som fremmer både økonomisk og miljømessig bærekraft, kan vi risikere økende arbeidsledighet og overopphetede boligpriser!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Norges største næring storsatser under Arendalsuka

– Summen av disse utfordringene kan bli svært alvorlig, ikke bare for bygg- og anleggsnæringen, men også for mange lokalsamfunn. På tross av at vi er den største sysselsetter og utslipper av klimagasser så er det få, om noen, politikere som tar eierskap til denne sektorens behov og muligheter. Derfor er det viktig at bransjen samles under Arendalsuka og setter agendaen for den politiske debatten, fremholder Akselsen.

Dette er «»

Bygg Arena Arendal (BAA) er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i Norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Vi deltar på Arendalsuka for å:

•På en positiv måte å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskapning under Arendalsuka.

•Skape økt synlighet for bygg, anlegg og eiendom gjennom en egen møteplass og tilrettelegge for samordnede arrangementer under Arendalsuka.

•Øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte fokusområder:

*Klima / miljø

*Velferd / sosial bærekraft

*Jobbskaping / rekruttering

•Styrke relasjoner og nettverk.

•Støtte mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, og være et sted for alle.

I år er det 42 partnere (i fjor var det 33). Se oversikt over partnere HER.

Til sammen er det over 30 arrangement i regi av BAA, som går over tre dager (16-18 august). Programmet finnes her: https://byggarenaarendal.no/assets/BAA_program.pdf I 2022 er det også et mål å følge opp faglige og politiske løfter og ambisjoner fra 2021. Hver dag starter med et frokostseminar, deretter er det to parallelle programposter resten av dagen. Det aller meste foregår hos Baker Jørgensen.

Bygg Arena Arendal har også en egen Facebook-side, som forteller mer om de ulike arrangementene.

Her er et par av de 31 arrangementene:

*Den politiske debatten Hvordan treffer en verden i rask endring landets største landbaserte næring? – Arendalsuka Debatten ledes av Christian Strand (tidligere NRK). Bekreftede politikere pt er Frode Jacobsen (Ap), Mudassar Kapur (H) og Ola Elvestuen (V)

*The Unusual suspect? Hvem er eiendomsbransjen – Her lanseres den første undersøkelsen av mangfold i eiendomsbransjen

*Energiproblematikk berøres i flere arrangement, blant annet her: Energieffektivisering i bygg frigir kraft – hvorfor utløses ikke potensialet

*Galopperende kostnadsutvikling. Her stiller bl.a. Nejra Macic fra Prognosesenteret og Harald Nicolaisen fra Statsbygg (som for øvrig også er styreleder i Nye Veier AS).

*Et mer profesjonalisert leiemarked – der 1 av 5 leier sin bolig. Her deltar stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen (AP) og Anne Kristine Linnestad (H) og statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)

Av arrangementer med «lokalt tilsnitt», kan nevnes at prosjekter knyttet til byutvikling i Arendal tema i arrangementet: Byene vokser, mangfoldet krymper – hvordan sikre at lokal næring får plass i byutvikling? -