annonse

Arendals-rederi på børs

PÅ BØRS
PÅ BØRS: Fra opptaksseremonien på Oslo Børs. Fra venstre John Hough, ADS, direktør ved Oslo Børs Øyvind Amundsen, Ellen Hagen, ADS, selskapets styreleder Bjørn Tore Larsen, CEO Terje Bodin Larsen (med børsklokke), styremedlem Trym Sjølie, Frederik Falch fra tilrettelegger Arctic Securities og Arild Bårdsen, ADS.

I dag slo klokken på Oslo Børs for ADS Crude Carriers Plc.

Tarald Reinholt Aas

Det nå børsnoterte selskapet er etablert av tradisjonsrike Arendals Dampskibsselskab, opplyser en pressemelding:

«Selskapet er registrert på Kypros, mens daglig drift vil skje fra ADS’ kontorer i Arendal. Teknisk drift vil bli ivaretatt av OSM Maritime Group, som også holder til i Arendal. Den kommersielle drift av skipene vil bli ivaretatt av John Fredriksen-kontrollerte Frontline, som er en av verdens største operatører av denne type skip», opplyses det.

Av pressemeldingen går det også frem at John Fredriksen har investert betydelig i det nye selskapet – gjennom investeringsselskapet Ship Finance. Også dette notert på Oslo Bjørn.

Bjørn Tore Larsen, administrerende direktør i ADS, blir styreleder i det nye selskapet.

På noteringstidspunktet eier ADS Crude Carriers Plc. tre store råoljetankere. Disse er under oppgradering for å møte nye miljøkrav for utslipp av svovelholdig drivstoff.

«Selskapet tror at i tillegg til miljøgevinsten, vil dette kunne gi skipene en konkurransefordel i markedet», står det i pressemeldingen, som også nevner at selskapet har planer om videre ekspansjon.

annonse

annonse