Arendal blir hedret for å bosette flere flyktninger

I juni vedtok bystyret i Arendal å bosette flere flyktninger i kommunen. Dette feirer Røde Kors Ungdom med å tildele kommunen et Inkluderingsdiplom.

Arendal kommune hadde i utgangspunktet vedtatt å bosette færre enn anbefalt av IMDI, men reviderte i juni sin flyktningplan.

Nå bosetter kommunen 200 flyktninger i 2015 og 2016.

– På denne måten er Arendal med på å snu en dårlig trend, for de siste årene har det vært en økning i antall som venter på å få et sted å bo, skriver Espen André Breivik, nestleder i Røde Kors Ungdom, i en pressemelding.

Ventetiden stiger

Den gjennomsnittlige ventetiden fra oppholdstillatelse til man er bosatt i 2007 var rundt 4,5 måneder, denne har i 2013 steget til over 7,4 måneder.

– Å bo lenge på asylmottak er som å få livet sitt satt på vent, dette er spesielt kritisk for mange barn og unge som søker asyl i Norge, flere av dem enslige. Røde Kors Ungdom oppfordrer derfor norske kommuner til å ta imot flyktninger, med kampanjen «leve, ikke vente», sier Breivik.

Utfordrer Tvedestrand

I den forbindelse overrekker Røde Kors Ungdom inkluderingsdiplom til ordfører i Arendal, Einar Halvorsen, under Arendalsuka 14. august.

– Vi utfordrer også Tvedestrand kommune, som har vedtatt å ikke bosette noen flyktninger de kommende årene, legger nestlederen til.

Ifølge Røde Kors Ungdom bor over 5.400 personer med oppholdstillatelse fremdeles på asylmottak, selv om de har rett på et hjem i en norsk kommune.