Bent Egil Albrechtsen mener han var nesten i havn med åndeutdrivelse her på Madshaven bo- og          dagtilbud da oppdraget etter noen dager ble avsluttet fra kommunens side. Da skal han ha satt åndene tilbake i bygningen.
Bent Egil Albrechtsen mener han var nesten i havn med åndeutdrivelse her på Madshaven bo- og dagtilbud da oppdraget etter noen dager ble avsluttet fra kommunens side. Da skal han ha satt åndene tilbake i bygningen. Foto: Elisabeth Grosvold

Ansatte ba ham drive ut ånder

Bent Egil Albrechtsen ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved den kommunale institusjonen Madshaven bo- og dagtilbud i Arendal.

Initiativet kom fra ansatte som skal ha sett uforklarlige fenomenener i flere av rommene på arbeidsplassen.

Arendals-mannen Bent Egil Albrechtsen hevder å kunne drive ut og «rense» hus for ånder. Før han startet arbeidet, holdt han et informasjonsmøte der ledelse og seks-åtte ansatte var til stede.

– Jeg oppdaget raskt at institusjonen var belastet med svært mange ånder som hadde trengt seg inn i kroppene til både beboere og ansatte, forteller Albrechtsen.

Ledelsen i kommunen bekrefter at Albrechtsen ble hyret inn for åndeutdrivelse, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Albrechtsen hadde et oppdrag hos oss, men det er et avsluttet kapittel som vi har lagt bak oss. Jeg har ingen flere kommentarer til dine spørsmål, sier enhetsleder Grete Nærbøe i Arendal kommune.

– Jeg er blitt orientert om at institusjonen har brukt den type bistand, og jeg vet at oppdraget er avsluttet. Jeg vil ikke utdype saken på noen som helst måte, sier Torill Skår, kommunalsjef for helse og omsorg i Arendal kommune.

ÅNDEMARKEDET HAR VOKST: 

– Tapper energi

Ifølge Albrechtsen var åndene som herjet på institusjonen, som ligger på Asdal, av typen klebeånder. Slik forklarer han det angivelige fenomenet:

Ånder som finnes overalt, men som søker etter menneskekropper der de finner negativ energi. Dersom de trives godt på denne kroppen, trenger de inn i kroppen, vanligvis i hode –, hals-, skulder- og brystregion. Der tapper de mennesket for energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hertz-frekvensen øker i kroppen. Det kan gå fint en stund, men etter hvert får åndene overtaket på kroppens mekanismer. Sinnet forandrer seg, og man blir deprimert og tappet for energi. Når åndene først kommer på innsiden av kroppen, blir de der. Åndene går aldri ut igjen av seg selv, men må drives ut. Godt over halvparten av de ansatte hadde ånder inni kroppen, hevder Albrechtsen.

Han ble kontaktet fordi ansatte skal ha sett uforklarlige fenomener.

– De hadde sett munkelignende skikkelser. Åndene viste seg synbart for flere av dem, i ulike rom, forteller Albrechtsen.

Da han startet arbeidet, hevder han å ha oppdaget det han kaller strålebaner gjennom institusjonen. Han forklarer det med at disse banene er noen slags gamle stier, som de angivelige åndene bruker til å bevege seg på. Samlet sett skal fenomenene ha gitt en vond energi.

– Disse strålebanene la jeg om til utsiden av bygningen, forteller Albrechtsen.

Kartlegging av ansatte

Det var ansatte som tok den første kontakten med ham, men underveis skal han ha hatt dialog med ledelsen ved institusjonen.

En ansatt skal ha vist Albrechtsen et bilde av en beboer som hadde en skikkelse ved siden av seg i senga. Ansatte skal ha uttrykt forventning om å få orden på ubehagelighetene ved arbeidsplassen.

– Jeg oppdaget raskt at det var et omfattende arbeid som måtte gjøres. Mye av tiden ble brukt til å kartlegge de ansattes livssituasjon. Åndene er jo med dem hjem fra jobb, og i privatlivet. De funnene jeg gjorde, stemte overens med det de ansatte følte, sier Albrechtsen.

Han benytter ingen remedier for å drive ut det han mener er ånder, fra et hus eller en person.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg går inn i situasjonen, og bestemmer meg for at ånden skal ut, forklarer han.

Husrenseren var glad for å få oppdraget på kommunens institusjon.

– Institusjoner og sykehjem er spesielt utsatt for åndevirksomhet, på grunn av sykdom og sorg, og som av og til er menneskers siste bosted i livet. Ånder er rundt oss overalt, men tiltrekkes av slike steder. Jeg var glad for å kunne hjelpe menneskene som oppholder seg på institusjonen, sier Albrechtsen.

Ifølge den angivelige åndeutdriveren skal det føles som en enorm befrielse å få ånder drevet ut av kroppen.

Kommunen avsluttet saken

«Husrenseren» skal ha underrettet ansatte om at han måtte ha mulighet til å besøke institusjonen til alle døgnets tider. Etter at Albrechtsen skal ha jobbet med oppdraget i tre-fem dager, fikk han imidlertid beskjed om å umiddelbart avslutte all virksomhet, etter et besøk ved institusjonen på nattetid for å undersøke aktivitet i et gulv på et av rommene.

Dette var i midten av januar i år.

– Jeg hadde kommet nesten i havn, og fikk tilbakemeldinger fra ansatte om at situasjonen hadde blitt mye bedre. Jeg opplevde også at det ble stor forandring. Derfor ble jeg svært overrasket da jeg fikk beskjed fra enhetsleder om å avslutte all virksomhet ved institusjonen, brenne alt skriftlig materiale fra kartleggingen, samt forbud mot å kontakte noen av de ansatte. Jeg fikk aldri noen ordentlig grunn for hvorfor arbeidsforholdet ble avsluttet, hevder Albrechtsen.

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) er sjokkert over manglende reaksjoner på den påståtte åndeutdrivelsen. De Ruiter vil ta opp historien direkte i spørretimen på Stortinget neste onsdag.

Les mer her:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Satte åndene tilbake

Albrechtsen mener han kom nesten i havn med den åndeutdrivelsen, men bestemte seg for å sette de angivelige ånder og strålebaner tilbake slik situasjonen var opprinnelig før han startet arbeidet. Dette gjorde han etter cirka halvannen ukes tid.

– Jeg synes det er trist at de som bruker institusjonen må leve videre med åndene, men jeg synes det ble mest ryddig å gjøre det slik. Jeg liker ikke å gå fra halvferdige jobber, og vil ikke ha på meg at jeg ikke klarer å gjøre jobben, forteller Albrechtsen.

Det skal ha vært uklart hvor mye kommunen skal ha tenkt å betale for åndeutdrivelsen, men ifølge Albrechtsen skal han ha fått signaler om at det kunne bli vanskelig å få aksept for å bruke penger på dette. Han har ikke fått betaling, og heller ikke sendt noen faktura.

– Vi hadde ingen konkret avtale om betaling, men dersom jeg hadde fått fullføre jobben, kunne jeg vurdert å gjøre det gratis siden det er en institusjon, forteller Albrechtsen.

Han ønsker mest mulig åpenhet og debatt rundt temaet.

– Ingen god opplevelse

– Det var ansatte som synes åndeutdrivelsen ikke var noen god opplevelse. Da jeg som tillitsvalgt ble kjent med dette, fikk vi stanset oppdraget, forteller Cathrine Berge, tillitsvalgt i fagforeningen Delta, som er den organisasjonen som har flest medlemmer blant de ansatte ved institusjonen.

– Hvordan har situasjonen preget de ansatte?

– Situasjonen opplevdes ulikt, og jeg vil ikke gi noen detaljer. Dette er en avsluttet sak, sier Berge.

Tillitsvalgt Elisabeth Edvardsen i Fagforbundet ønsker ikke å kommentere saken.

Agderposten har ikke lyktes å få kontakt med vedkommende som var teamleder ved institusjonen da åndeutdrivelsen pågikk.

Vedkommende er ikke lenger i denne stillingen. Madshaven bo- og dagtilbud er et tilbud kommunen har for mennesker med sammensatte funksjonsnedsettelser.

– Får mange oppdrag

Albrechtsens påståtte evner til kommunikasjon med ånder og spøkelser skal, ifølge ham selv, være medfødte.

Han får angivelig tilbud om en rekke oppdrag i distriktet, når det gjelder ånder, strålebaner og vannårer.

Tidligere har han drevet med «fremkalling av metallbøying», altså angivelig deformering av stål, slik Uri Geller gjorde.