Sjefredaktør Morten Rød i Agderposten slutter 15. august.
Sjefredaktør Morten Rød i Agderposten slutter 15. august. Foto: Anne Karin Andersen

Agderpostens redaktør slutter

Agderpostens sjefredaktør Morten Rød (51) slutter i mediebedriften etter sommeren. Agderposten går over til enledermodellen med en publisher på toppen, og Rød har valgt å ikke søke den nye stillingen.

Etter at Agderpostens styre nylig vedtok å innføre en ny organisering med kun en leder, i stedet for administrerende direktør og sjefredaktør som nå, har Rød vurdert hva skal han gjøre.

– Stillingen har vært utlyst internt, og etter å ha tenkt godt gjennom situasjonen, har jeg valgt ikke å søke stillingen som publisher. Jeg har funnet at dette er et riktig tidspunkt for meg å gå videre, og søke etter nye utfordringer utenfor huset. Jeg har hatt nærmere seks gode år i Agderposten, og er glad for den tiden jeg har fått jobbet i et så veldrevet og profesjonelt mediekonsern, sier Rød, som legger til at han prinsipielt synes det er synd at det innføres enledermodell, men at han forstår hvordan Agderposten tenker og respekter det.

Kommer til å savne kolleger og Arendal

- Jeg kommer til å savne både gode kolleger og Arendal, som jeg har fått et godt hjerte for, sier Kristiansands-bosatte Morten Rød.

Et veldig godt samarbeid

Styreleder Nils Kristian Gauslaa i Agderposten, forteller at han nylig har mottatt oppsigelsen fra sjefredaktøren, og ser at han ikke er spesielt motivert for å søke en stilling som enleder.

- Da må vi ta til etterretning at han etter over fem i år i Agderposten  heller ønsker  å finne nye utfordringer andre steder. Men jeg beklager at han forlater oss, vi har hatt et veldig godt samarbeid i disse årene og vi ønsker ham lykke til i fremtiden, sier styreleder Gauslaa.

Ny enleder tiltrer 15. august

Stillingen som enleder er utlyst internt, og i dag er det en prosess med intervjuer, opplyser Gauslaa, og forteller at styret har lagt opp til formell ansettelse i styremøtet fredag.  Den nye enlederen tiltrer stillingen 15. august.

Morten Rød er Agderpostens sjefredaktør frem til da, understreker Nils Kristian Gauslaa

Kom svært overraskende

Leder for redaksjonsklubben i Agderposten, Arne Ingmar Eggen, sier at det kom svært overraskende at Morten Rød ikke ønsket å søke på stillingen som publisher. Klubben regnet med minst to søkere.

– Da ble kjent at styret ønsket en slik stilling og at den skulle lyses ut internt, mente redaksjonsklubben at vi hadde en god kandidat i dagens sjefredaktør. Vi har flere på huset med publisherbakgrunn, så vi ventet at flere ville søke, foreller redaksjonsklubbens leder.

Da søknadsfristen gikk ut mandag, og ansettelsesprosessen skulle starte med intervjuer av søkerne, var det klart at søkerlisten kun inneholdt et navn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Agderpostens administrerende direktør Øyvind Klausen.

Eggen forteller at han som ansattes representant i konsernstyret og redaksjonsklubbens representant i Agderposten styre, Silje Bratland Roksvåg, deltok i prosessen mandag.

– Det er innkalt til møte i redaksjonsklubben onsdag. Der vil vi orientere om prosessen, og så vil klubben avgi sin uttalelse til Agderpostens styre som skal foreta ansettelse fredag, forteller han.

Godtar enledermodellen

Klubblederen forteller at klubben diskuterte enledermodellen da det ble kjent at styret ønsket en slik modell.

– Vi har ingen innvendinger mot en slik modell, som en rekke andre mediehus har innført. Men vi diskuterte hvorvidt det skal stilles krav til en publisher at vedkommende skal ha redaksjonell erfaring eller redaksjonell kompetanse. Slik tidene er nå, og for å kunne nå litt videre ut i prosessen, valgte klubben å åpne for at en publisher ikke nødvendigvis behøver å ha den redaksjonelle erfaringen, men vi forutsetter naturligvis at vedkommende har, eller skaffer seg den nødvendige kompetanse, sier klubbleder Arne Ingmar Eggen.