UTSLAG AV OMTAKSERINGEN: Eiendommer med lav verdi kommer uheldig ut med Arendal kommunes omtaksering sammenlignet med dem som har de dyreste boligene, viser Agderpostens utregninger. Foto: Frank Johannessen

Agderposten har sett på alle boligtakster: De billige får størst økning i eiendomsskatten

Eiere av boliger med lav verdi vil oppleve at eiendomsskatten øker mer fra 2020 til 2021 enn de som har høy takst, viser en gjennomgang av skattepliktige eiendommer i Arendal.

Onsdag omtalte Agderposten hvordan omtakseringen av eiendommene har påvirket utregningen av eiendomsskatt. En sjekk av salgsprisene for nærmere 100 boliger viste at det er eierne av dyre eiendommer som kommer best ut av at kommunens takst, og ikke markedsverdien, brukes for å regne ut eiendomsskatt.

Les også
Vinnerne og taperne: Høy boligpris gir mest skatterabatt

Omtaksering av boligene ble vedtatt av bystyret for unngå inntektstap, etter at regjeringen bestemte at kommunene maks kan kreve 4 promille i eiendomsskatt.

Ny eiendomsskattetakst gjelder fra og med i år. Hensikten med omtakseringen var en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten. Agderpostens tall viser det motsatte.

En gjennomgang av endringen i eiendomsskatt fra 2020 til 2021 for alle boliger med eiendomsskatt i Arendal kommune bekrefter tendensen Agderposten har avdekket.

Økningen i eiendomsskatt er størst for dem som eier boliger med lav verdi, og det er eierne av eiendommer i øvre prisklasser som slipper billigst unna.

Les også
Får nesten dobbelt så mye i eiendomsskatt som naboen

Stor prosentforskjell

Boliger med takstverdi på 0–3 millioner kroner får i gjennomsnitt 70 prosent mer i eiendomsskatt i 2021 enn året før. Til sammenligning vil eiendomsskatten for boligene med den høyeste takstverdien øke med bare 14 prosent etter omtakseringen (se faktaboks).

Gjennomsnittsendring i eiendomsskatt fra 2020 til 2021
BoligverdiSnitt skatt 2020 (kr)Snitt skatt 2021 (kr)Antall eiendommerEndring i kronerEndring i prosent
0–3 mill.3.2425.51215.8482.27170 %
3-5,9 mill.7.59312.1331.0244.54060 %
6-8,9 mill.13.50217.691724.19031 %
9-11,9 mill.19.11321.73552.62214 %

– Dyre boliger bidrar med mest

NEMNDLEDER: Ole Glenn Tvermyr, leder av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Arendal kommune, sier eierne av dyre boliger uansett skal få den høyeste skatten. Foto: Sindre Haugen Mehl

Leder av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Arendal kommune, Ole Glenn Tvermyr, sier årsaken kan være at det er vanskeligere å sette riktig takst på store og dyre eiendommer.

– Men det er viktig å huske på at boligene som er mest verdt uansett betaler mest i eiendomsskatt, sier han.

Tvermyr sier det ikke er nemndas oppgave å vurdere hvilke utslag beregningsmetodene får og viser til at det er bystyrets mandat.

– Jeg mener vi må søke en mest mulig rettferdig profil, men det er opp til bystyret å finne en løsning, sier han.

Forventer forklaring

Inger Brokka de Ruiter (SV) sier hun forventer at grunnlaget for eiendomsskatt blir godt belyst i torsdagens ekstraordinære bystyremøte.

– Dette høres ikke ut som rettferdig fordelingspolitikk, sier hun om Agderpostens utregninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Anders Kylland (Frp) tror utviklingen skyldes takseringsmetoden.

– De aller fleste bor i ordinære boliger, og jeg mener det er feil at disse skal ta regninga. Det framstår underlig og viser at det ikke er mulig å legge opp til en sosial profil på eiendomsskatten, sier han.

– Bedre ordning

MER RETTFERDIG: Atle Svendal (Ap) sier omtakseringen gir en mer rettferdig eiendomsskatt. Arkiv Foto: Elisabeth Grosvold

Gruppeleder Atle Svendal i Ap sier seg enig i at det er uheldig at dyre boliger ligger lenger unna salgsverdien enn de med lav verdi.

– Agderposten har et poeng, men det blir borte hvis man later som om den takseringen vi har hatt er mye bedre enn den vi nå har gjort. I virkeligheten er den gamle mye dårligere, sier Svendal.

Han viser til at alle boliger fikk et avslag på 60 prosent før omtakseringen trådte i kraft i 2021. Den nye reduksjonsfaktoren på eiendomsskatten er 30 prosent.

– Det vil slå ut for de dyreste eiendommene, fordi de må skatte på en større del av boligens verdi, sier Svendal.

Flere vil gjøre endringer

Arendal kommune har budsjettert med 144 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten i 2021. Dersom summen etter klagebehandlingen viser seg å bli høyere, foreslår rådmannen at skatten settes ned tilsvarende neste år.

Les også
Svendal: - Det koker ned til lite

Som Agderposten omtalte tirsdag, ønsker Høyre å kutte eiendomsskatten for alle allerede i morgendagens bystyremøte. Andre partier varsler også at de vil ha endringer.

– Vi aksepterer ikke rådmannens løsning. Vi ønsker å reversere takstgrunnlaget og vil be ordføreren ta initiativ til å sette ned skatten til 2020-nivå og legge fram en plan for å fjerne den helt innen fire til seks år, sier Anders Kylland (Frp).

Pensjonistpartiets Ingebjørg Godskesen melder at de kommer til å legge seg på Frps linje.

– Høyre er for vage, sier hun.

Flertallspartiene jobber ifølge Atle Svendal (Ap) med en løsning hvor det skal bli lettere for de med lav inntekt å slippe eiendomsskatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi er ikke helt i mål, men ønsker en bedre sosial profil, sier han.

Samme tankegang er SV inne på, ifølge Inger Brokka de Ruiter.

– Det har dukket opp så mange ting at jeg forventer at vi får bruke god tid og får gode svar før vi fatter et endelig vedtak, sier hun.

Slik jobbet vi

* Agderposten har fått oversendt eiendomsregistrene med alle eiendommer fra Arendal kommune med takstverdi og eiendomsskatt i 2020 og 2021.

* Vi sammenlignet 2020- og 2021-tallene på gårds- og bruksnummer og beregnet endringer i eiendomstakst og eiendomsskatt.

* Vi grupperte eiendommer i verdiintervaller ut ifra takstverdien i 2020 og regnet ut gjennomsnittlig eiendomsskatt og gjennomsnittsendring i eiendomsskatten fra 2020 til 2021.

Utvalget vi har analysert inkluderer alle eiendommer bortsett fra:

– Fritids- og næringseiendommer

– Eiendommer med verdi over 15 mill. kroner (da det er en stor grad av leilighetsbygg som er verdsatt samlet til en langt høyere sum)

– Eiendommer i grunnlaget fra Arendal kommune med 0 i eiendomsverdi i 2020 og/eller 2021.

Les også
Når de som fikk minst måtte betale mest, blir eiendomsskatten en skandale