REKORD: Aldri før har det blitt utbetalt så mye i erstatning til feilbehandlede pasienter, melder NPE (Norsk pasientskadeerstatning). Foto: NTB scanpix

93 prosent økning i erstatning til feilbehandlede pasienter i Agder

Svikt i helsetjenesten i Agder har ført til en økning på 93 prosent i erstatningsutbetalinger. Over 85 millioner kroner ble utbetalt i fjor.

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalt ut mer enn i fjor: 1.156 millioner kroner, eller over 1,1 milliarder, i erstatning etter at noe gikk galt på blant annet sykehus, hos tannlegen og fastlegen.

Økningen var på åtte prosent på landsbasis i forhold til året før. Utbetalingene i forbindelse ortopedi (bein, ledd og muskulatur) topper statistikken, etterfulgt av kreft og skader på nyfødte barn.

129 fikk erstatning

Det var 129 personer som fikk utbetalt erstatning i Agder i fjor. 20 av disse fikk over en million kroner i erstatning. I snitt fikk hver person en erstatning på 660.000 kroner.

Les også
Rekordutbetaling: Sørlendinger har fått 44 millioner i erstatning

– Økningen er ikke så dramatisk som den kan se ut som. Den skyldes flere høye utbetalinger i 2020, opplyser kommunikasjonssjef Øystein Solvang i NPE til Agderposten.

Andre nøkkeltall for Agder er:

28 prosent fikk medhold

* 28 prosent av erstatningssøkerne fikk medhold, noe som er litt lavere enn landsgjennomsnittet på 30 prosent.

Les også
Minst 10 ganger gikk det galt da fødende fra Arendal skulle til Kristiansand

* 20 personer fikk mer enn 1 million hver. Snittutbetaling pr. person var 660.000 kr – noe som var litt lavere enn landsgjennomsnittet på 750.000 kroner.

* De tre største enkeltutbetalingene, alle mottakerne er hjemmehørende i tidligere Vest-Agder, skyldes fødselsskader og kreft.

Koronodødsfall

Så langt har det kommet inn to erstatningskrav fra etterlatte etter koronadødsfall på sykehjem. I hele landet er det kommet inn 67 erstatningskrav til nå.

Eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir erstatning til etterlatte etter et slikt dødsfall.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

REKORD: Direktør i Norsk Pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Jørstad, opplyser at eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Foto: Norsk pasientskadeerstatning

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med er å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall der eldre har blitt smittet på institusjon, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE, i en pressemelding.

En rekke eldre beboere på kommunale institusjoner har blitt smittet av korona. Til nå har vel halvparten av dødsfallene i Norge skjedd på enten sykehjem eller omsorgshjem.

Lite kjent erstatning

Kjennskapen til muligheten om å søke om erstatning med koronasmitte kan variere. Derfor har Jørstad nå sendt brev til KS (kommunesektorens organisasjon) med informasjon om hvilke rettigheter de eldre på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har.

Beboere og etterlatte ved dødsfall har ifølge pasientskadeloven krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på institusjonen. Dette omfatter også beboere i privat pleie der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser er likestilt med øvrige kommunale institusjoner.

Sykehuskorona

Ingen etterlatte har søkt om erstatningskrav etter koronadødsfall på sykehus. Totalt har det komme fem i hele landet.

Pasienter som var innlagt for helt andre lidelser, er blitt smittet med korona på sykehus. Noen av dem er gått bort. Sykehuspasienter kan uten å vite det ha rett til erstatning ved koronasmitte.

Erstatningen skal dekke blant annet inntektstap og varige mén pasienter får i forbindelse med å ha blitt smittet. Ved dødsfall dekker NPE utgifter til begravelse og eventuelt også for tap av forsørger.

Forutsetningen for at pasient eller etterlatte har rett til erstatning, er at det er sannsynlig at pasienten ble smittet på sykehus, og at dødsfallet henger sammen med smitten.

Totalt var det 287 personer i Agder som søkte pasientskadeerstatning i fjor. 79 fikk medhold, 2086 fikk avslag.