Pukkellaksen er en fremmed art som ikke hører hjemme i norske elver og farvann, har Miljødepartementet uttalt. Derfor er det blitt satt inn tiltak i sommer for å hindre laksen i å gyte i norske vassdrag. Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB

70.000 av den uønskede pukkellaksen fanget i Norge i år

På kun én måned har fangst av pukkellaks gått rett til værs i Norge. Det er fanget 70.000 av den upopulære laksen for å hindre den i å gyte i norske vassdrag.

Til sammenligning var tallet kun 13.000 for én måned siden, skriver NRK.

– Selv om det var forventet at det skulle komme mye pukkellaks, er jeg overrasket over at det ble så mye. Jeg vil beskrive det som dramatisk, sier forsker Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning.

Fangststatistikken for Nidelva i Arendal viser at det i 2021 er innrapportert to pukkellaks også der. Den største var på 1,8 kilo.

Man har satt inn en storoffensiv for å fjerne og hindre den upopulære og fremmede pukkellaksen i å gyte. Bare i Øst-Finnmark er 50.000 pukkellaks fanget, i det som er flere områder prioritert fra Miljødirektoratets side.

(©NTB)