UNDERSØKELSE: 7,9 prosent av de ansatte i Agder politidistrikt oppgir at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Undersøkelsen skal følges opp. Bildet viser politistasjonen i Arendal. Foto: Erik Holand

44 ansatte i Agder politidistrikt svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet

Det kommer fram i en fersk arbeidsmiljøundersøkelse.

7,9 prosent av medarbeiderne i Agder politidistrikt, som tilsvarer 44 ansatte, svarer i en arbeidsmiljøundersøkelse at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste tolv månedene.

Det melder Agder politidistrikt i en pressemelding torsdag.

– Disse tilbakemeldingene ser vi svært alvorlig på. Ingen medarbeidere i Agder politidistrikt skal oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier politimester Arne Sundvoll.

78 prosent av de ansatte i Agder politidistrikt har svart på undersøkelsen.

Konkrete hendelser

Av de 44 som oppgir at de er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året, er det 25 ansatte som sier at de er blitt utsatt for dette direkte, og 19 ansatte som sier at de har opplevd konkret atferd som defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Undersøkelsens definisjon på konkrete hendelser innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; bli tvunget til seksuelle handlinger, står det i pressemeldingen.

Svar som inkluderer forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og tvinge til seksuelle handlinger fremkommer kun i den nasjonale rapporten for etaten, og er ikke brutt ned på distrikt. Det er derfor ikke kjent om noen av disse tilfellene har skjedd i Agder politidistrikt.

Følges opp av ledere

Landsoversikten viser at Agder politidistrikt kommer høyt opp på listen over andel ansatte som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sammenlignet med andre distrikter.

– ALVORLIG: Politimester Arne Sundvoll ser alvorlig på funnene i arbeidsmiljøundersøkelsen. Foto: Synnøve Skeie Fosse

– Det planlegges for sterkt ledelsesfokus på dette fremover. Ledere med personalansvar på alle nivå i politidistriktet skal nå følge opp undersøkelsen med sine ansatte, og det skal blant annet utarbeides handlingsplaner med tiltak for å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Sundvoll.

Politidirektøren ba om undersøkelse

I samråd med de tillitsvalgte ba politidirektør Benedicte Bjørnland i fjor høst om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet spesifikt til seksuell trakassering i etaten.