Sykehuset: Bildet er tatt i mars i år. Foto: Irene Hegge Guttormsen

41 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – ti færre enn onsdag

41 koronasmittede pasienter er torsdag innlagt på sykehus. Ni pasienter får behandling i respirator, som er to færre enn dagen før.

Det viser torsdagens tall fra Helsedirektoratet.

31 personer er innlagt i Helse sør-øst, fem i Helse Midt-Norge, tre i Helse nord og to i Helse vest.

To innlagt i Agder

Ved Sørlandet sykehus er det nå bare to pasienter innlagt med Covid-19. Det er ikke opplyst ved hvilke sykehus (Kristiansand, Arendal, Flekkefjord) de to pasientene ligger.

I alt er 45 pasienter skrevet ut etter behandling for Covid-19 ved Sørlandet sykehus. Det er tatt 12.347 prøver ved SSHF, av disse er det påvist smitte hos 321 pasienter.

To pasienter innlagt med Covid-19 på sykehusene på Agder har dødd så langt.

Tallet på innlagte koronapasienter er nå det laveste siden 15. mars. I hele forrige uke ble bare ni nye pasienter lagt inn på sykehus, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Stadig færre

Blant helseforetakene er flest pasienter innlagt på Oslo universitetssykehus med ti innlagte. Ved Akershus universitetssykehus er det seks innlagte, mens det er tre innlagte både på St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge

234 koronasmittede personer i Norge er torsdag meldt døde. I alt har 8.291 nordmenn fått påvist smitte av viruset, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er en økning på 23 tilfeller siste døgn.

Koronaviruset verden rundt

* 5.106.100 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

* 330.004 (6,5 prosent) av de registrert smittede er døde.

* 2.035.670 (39,9 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger.

* Tilstanden for 45.759 personer (1,7 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall:

* USA: 1.593.039 smittet, 94.941 døde

* Storbritannia: 248.293 smittet, 35.704 døde (Det offisielle tallet på døde i Storbritannia omfatter personer som har mistet livet på sykehus og sykehjem etter en positiv virustest. Regner man antallet døde der covid-19 nevnes i dødsattesten, stiger tallet til 41.020)

* Italia: 227.364 smittet, 32.330 døde

* Frankrike: 181.575 smittet, 28.132 døde

* Spania: 279.524 smittet, 27.888 døde

* Brasil: 293.357 smittet, 18.894 døde

* Belgia: 56.235 smittet, 9.186 døde

* Tyskland: 178.531 smittet, 8.270 døde

* Iran: 126.949 smittet, 7.183 døde

* Canada: 80.142 smittet, 6.031 døde

* Nederland: 44.447 smittet, 5.748 døde

* Mexico: 56.594 smittet, 6.090 døde

* Kina: 82.967 smittet, 4.634 døde

* Tyrkia: 152.587 smittet, 4.222 døde

* Sverige: 31.523 smittet, 3.831 døde

* I Norge er 8.281 smittet (234 døde), i Danmark er 11.117 smittet (554 døde), i Finland er 6.443 smittet (304 døde) og på Island 1.803 smittet (10 døde).

(Kilde: Worldometer, FHI, NTB)