annonse

40 personer drept av ruskjøring

: 40 personer ble drept i trafikkulykker som involverte rus i 2018. Det var dobbelt så mange som i 2017. Illustrasjons (Foto: Shutterstock)

+ I 2018 ble antallet personer som omkom i trafikken på grunn av rus doblet.

Jon Andreassen


annonse

annonse

annonse