IKKE SLIK: Det blir neppe barnetog og musikk på 17. mai i år. Kommunene venter på nasjonale retningslinjer, men det blir uansett en redusert feiring. Her fra feiringen i Risør for noen år siden. Foto: Thorvald Knudsen

17. mai: Slik blir det i hvert fall ikke

Barnetog og korpsmusikk. Nei, det blir neppe på 17. mai i år. Kommunene avventer en avklaring, men planlegger også for en svært redusert nasjonaldagsfeiring.

– Det eneste vi vet sikkert nå, det er datoen, sier 17. mai-komiteens leder i Tvedestrand, Jens Ove Kristiansen galgenhumoristisk. Som alle andre som planlegger årets feiring, sitter han med flere spørsmål enn svar.

– Vi venter på nasjonale retningslinjer for årets feiring, men jeg må si jeg tror det blir en svært redusert markering. Vi avlyste mandagens møte i komiteen, og har hittil kun hatt et møte. Men selv med en redusert feiring må vi ha noen faste poster som kransenedleggelser. Vi må og om vi kan få noe musikk i gatene, om det så bare er fra cd, vil det være fint, mener komitélederen i Tvedestrand.

VET I HVERT FALL DATOEN: Jens Ove Kristiansen, her i en annen sammenheng, sier som leder av 17.mai-komiteen i Tvedestrand at det eneste sikre med 17. mai er datoen.

I Risør har kommunen sendt ut denne orienteringen som ordfører Per Kristian Lunden henviser til:

«Vi avventer nasjonale råd og regler. 17. mai-komiteen og skolene oppfordres til å planlegge arrangementer som lar seg gjennomføre innenfor dagens smittevernråd. Nasjonaldagen skal markeres, med fantasi og kreativitet, innenfor de smittevernråd som gjelder.»

NEPPE UT I TOG I ÅR: Frolands ordfører Ove Gundersen tror det går mot en beskjeden feiring i år.

I Froland har ordfører Ove Gundersen heller ikke tro for en tradisjonell feiring i år.

– Vi har en dialog med 17. mai-komiteen og det ikke gjort noen formelle vedtak om endringer i feiringen. Men det går nok en redusert feiring hvor det kan bli noe musikk og markering ved Bo- og omsorgssenteret. Det må bli noe som er i tråd med de nasjonale retningslinjene, sier ordføreren.

Leder i 17. mai-komiteen i Grimstad, Bente Hokland, sier også der de avventende. De har alternativer i tankene, men planlegger ikke nærmere på det før det får en avklaring på hvilke rammer som legges for årets feiring.

INGEN AVGJØRELSE: Ordfører Robert Cornels Nordli er leder i Arendals 17. mai-komité, og sier det ikke er tatt noen avgjørelse ennå.

Ordfører Robert C. Nordli (Ap) er leder av 17. maikomiteen i Arendal. Han sier de ikke har tatt en avgjørelse om årets feiring ennå. Komiteen, som består av formannskapets medlemmer, skal møtes etter påske.

– Vi avventer nasjonale retningslinjer. Årsaken til det er at vi vil unngå at Arendal kjører sitt eget løp. Det mener vi skaper trygghet og forutsigbarhet for kommunens innbyggere, sier han.

Svært redusert 8. mai også

Ordføreren sier markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai, som i år vil være 75-årsjubileet for frigjøringen, er noe komiteen også diskuterer, i tett samarbeid med foreninger som vanligvis er med på arrangementene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er mye som tyder på at det kun vil bli en form for kransenedleggelse noen steder. Ingen taler eller arrangementer, bortsett fra at det muligens sies noen ord i forbindelse med kransnedleggelsene, sier Nordli.

OGSÅ 8. MAI: I Risør er 8. mai programmet klart, og det blir markeringer uten publikum, forteller ordfører Per Kristian Lunden, her sammen med æresvaktene etter bekransningen av minnestøtten på Solsiden 8. mai i fjor. Foto: Privat

I Risør forteller ordfører Lunden at frigjørings- og veterandagen, med spesiell oppmerksomhet som 75-årsjubileet for freden i 1945, blir markert uten offentlige arrangement med fysisk frammøte av publikum.

Han skal legge ned krans ved minnestøtten på Solsiden og skal holde en tale som sendes direkte eller i opptak via Youtube og kommunens nettside.

– Tre representanter fra Konvoibyen og veteraner fra internasjonale operasjoner er til stede og det blåses fanfare ved hornblåser fra Risør Musikkorps eller Marinemusikken i Horten. Heller ikke her inviteres publikum til å delta, forteller Per Kristian Lunden.

Lukket markering

Han opplyser også at det i Konvoibyen blir det egen lukket markering med kransenedleggelse innenfor de smittevernregler som gjelder.

– Hvis nye og mer liberale råd for smittevern kommer, tilpasses arrangementet etter dette. Det blir ingen kommunal mottakelse eller frokost for lokale veteraner fra internasjonale operasjoner denne gangen, sier ordføreren,