Undersøkelsen sendes til alle ungdoms- og videregående skoler i Agder-fylkene. Illustrasjonsbilde.
Undersøkelsen sendes til alle ungdoms- og videregående skoler i Agder-fylkene. Illustrasjonsbilde. Foto: NTB scanpix

17.000 spørres ut om hvordan det er å være ung

For første gang deltar alle sørlandskommunene – på likt – i den omfattende ungdomsundersøkelsen.

Straks vinterferien er ferdig, settes den i gang.

Undersøkelsen Ung i Agder 2016 sendes ut til alle kommunene i Aust- og Vest-Agder – til alle ungdomsskoler og videregående skoler.

«Selv om mange av kommunene har gjennomført Ungdata tidligere, er det første gang alle de videregående skolene deltar. Og det er første gang alle kommunene deltar på likt, noe som gir veldig gode sammenligningstall på tvers av begge fylkene», opplyses det i en pressemelding.

Levekårsundersøkelse skal gi oversikt over hvordan det er å være ung i Agder – den enkelte kommune i de to fylkene, og kommunene og regionen vil ifølge pressemeldingen få unik kunnskap om egne ungdommer.

En kunnskap som vil kunne danne grunnlag for plan- og utviklingsarbeid i kommuner og region.

Undersøkelsene gjennomføres i februar og mars 2016, med de første resultatene klare i løpet av våren eller sommer.

Dataene for fylket som helhet skal etter planen presenteres på konferanse i november.

Undersøkelsen skjer i samarbeid mellom fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, KoRus–Sør og Universitetet i Agder.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, har det faglige ansvaret for undersøkelsen, opplyser undersøkelsenpå sine nettsider.

-

Noen av betegnelsene som har blitt brukt for å beskrive dagens unge er «CV-generasjonen», «Generasjon Prestasjon» og «Generasjon Alvor». Når nye resultater fra undersøkelsen i Agder foreligger, vil du selv kunne gjøre deg opp en mening om slike påstander er riktige eller ikke. 

-

For å kunne legge til rette for gode oppvekstsvilkår, må vi spørre ungdommene selv om hvordan de har det. Det er imidlertid ikke alltid så lett å snakke høyt om vanskelige temaer som mobbing, ensomhet, bruk av rusmidler eller trivsel i familien og på skolen. Ungdata gjennomføres derfor som en elektronisk spørreundersøkelse på skolene i skoletida der anonymiteten til alle elevene bevares. På denne måten kan vi skaffe noe kunnskap om ungdom som kanskje ellers ville vært vanskelig å få tak i. 

Alle elever på ungdomstrinnet i begge Agder-fylkene, samt alle elever på første trinn i de videregående skolene, vil få tilbud om å delta i undersøkelsen. I tillegg vil noen videregående skoler også tilby elever i andre og tredje trinn å delta.

line-height:115%">

Rosanne Kristiansen, koordinator av Ung i Agder 2016, Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken

line-height:115%">

Børje Michaelsen, koordinator av Ung i Agder 2016, Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune

line-height:115%">

Tonje Holte Stea, leder av forskningsgruppe knyttet til Ung i Agder 2016, Universitetet i Agder