En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni.
En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Foto: NTB scanpix

12. juni klokken 12: Derfor ulte det

Når tyfonene, på folkemunne kalt flyalarmen, tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, betyr det «viktig melding - lytt til radio».

På sine hjemmesideropplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at varslingsprøven gjennomføres to ganger i året, i januar og juni.

I dag, 12. juni klokken 12 gikk alarmen. 

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. 

Hvis du hører dette signalet, betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier, melder direktoratet på sine hjemmesider: 

-

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. Det er også NRKs ansvar at meldingene kan nå frem, det vil si at dekningen til NRKs DAB-sendenett er så god at befolkningen har mulighet til å motta meldingene på sine DAB-radioer. 

-

NORKRING har ansvaret for at distribusjonsnettet er oppe og går. Det vil si at de skal sørge for at NRK får sendingene sine ut til befolkningen ved at linjene virker.

-

Vegvesenet har ansvar for DAB-signaler i tunneler, slik at de som befinner seg i en tunnel når beredskapsmeldingen blir sendt på radio også hører meldingen. I tunneler med DAB-sendere vil meldingene komme på alle kanaler, ikke bare NRK P1. Skilt med radiosymbol på vil lyse opp for å fortelle bilistene at de må skru på radioen.

Rundt om i landet er det plassert cirka 1 250 varslingsanlegg, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

Dagens alarm er som nevnt en test, men i fredstid kan varsling også bli aktuelt ved for eksempel ulykker ved industrianlegg, med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.

Flyalarm? Hør varslingssignalene her