Klinikksjef Gun-Elise Gustafsson orientert styret for Sørlandet sykehus om den for høye bestrålingen.
Klinikksjef Gun-Elise Gustafsson orientert styret for Sørlandet sykehus om den for høye bestrålingen.

100 kvinner fikk for høy strålingsdoser ved Sørlandet sykehus

100 kvinner fra Setesdal, de fleste fra Bygland, har fått 3–4 ganger for høy stråledose i forbindelse med mammografi.

Klinikksjef Gun-Elise Gustafsson orientert styret for Sørlandet sykehus om hendelsen på styremøtet torsdag.

Ikke farlig

– Det er ikke snakk om farlige doser, forsikrer hun. Sykehuset tar likevel hendelsen meget alvorlig og har sendt rapport til Statens strålevern.

– Hendelsen skjedde i uke 22. Vi foretar screening i en buss som er innredet til formålet, forklarer Gustafsson.

Hun kan ikke si noe om det er menneskelig feil som er årsak til hendelsen.

Kvinnene informert

– Samtlige kvinner har fått brev om hendelsen, opplyste Gustafsson. Hun håper dette ikke vil føre til at kvinner skremmes fra screening.

Hun opplyser at dosene som brukes i forbindelse med screeningen i utgangspunktet er veldig lave.

Stråleuhellet ble oppdaget i forrige uke, da bildene fra mammografibussen ble sendt over til sykehuset. Det var sykehusets egne folk som meldte fra.

Ofte kontroller

Klinikksjef Gun-Elise Gustafsson forteller at sykehuset foretar ofte kontroller av utstyret.

- Bussen leies inn tre uker hvert annet år av det statlige mammografiprosjektet. Det er viktig å presisere at det overhode ikke har ført til pasientskader, sier Gustafson.

Hun forsikrer at pasientene ikke har merket noe, og at strålemengdene er så små at det er helt uten praktisk betydning.

- Uhellet skyldes en sammensetning av flere uheldig sammensetninger. Det viktigste nå er at ingen kvinner blir skremt fra å la seg screene, sier Gustafson.