Agderposten danner nytt mediehuskonsern i Agder

Polaris Media og Agderposten Medier kjøper Schibsted-avisene Fædrelandsvennen, Lindesnes Avis, Lister og Søgne og Songdalen Budstikke.

Avisene inngår i nye Polaris Agder, sammen med Agderposten Mediers aviser Agderposten, Varden, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende. Schibsteds distribusjon i Vest-Agder kommer med på kjøpet.

Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS, hvor Polaris Media vil eie 51 % og eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49%.

- Med dette rykker Agderposten Medier opp i eliteserien i Norge, ved å innlemmes i et konsern med betydelig større muskler og ressurser til videreutvikling og omstilling, enn hva vi hadde klart på egen hånd. Jeg mener at det nye konsernet vil styrke innholdet vårt betydelig, sier sjefredaktør og administrerende direktør Øyvind Klausen i Agderposten.

- Innhold fra Aust-Agder

- Vi beholder kompetansemiljø og arbeidsplasser i Arendal. Det er fortsatt først og fremst det lokale innholdet som er viktig for oss. Agderposten skal fortsatt være en regionavis for det gamle Aust-Agder, sier Klausen.

- Blir det redaksjonelt samarbeid mellom Agderposten og Fædrelandsvennen?

- Det kan bli noe stoffutveksling, men Agderposten vil fortsatt først og fremst ha lokalt innhold. Det lokale innholdet er viktigste faktor for abonnementsvekst. Men noe samarbeid vil kanskje materialiseres etter hvert, sier Klausen.

Han mener avtalen kommer på et gunstig tidspunkt, i forbindelse med sammenslåingen av Agder.

- Regionen blir mer sammensmeltet med felles nærings- og arbeidsmarked, sier Klausen.

Agderposten: Avtalen skrives under av Willem Sijthoff og Per Axel Koch (t.h). Foto: Bjørn Atle Eide

Tre mediehus

19. september 2019 har Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS inngått en avtale om sammen å etablere og utvikle et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020. Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Medier AS sin mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og Schibsted ASA sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Det nye Polaris Media Agder blir et betydelig regionalt mediehuskonsern Konsernet vil bestå av de tre regionale mediehusene Fædrelandsvennen (Kristiansand), Agderposten (Arendal) og Varden (Skien) og de seks lokale mediehusene Lister (Farsund), Lindesnes (Mandal), Søgne og Songdalen Budstikke, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De ni mediehusene hadde i 2018 et samlet opplag på 107.000, 138.000 daglige lesere digitalt og 170.000 daglige lesere på papir. Konsernet vil også omfatte Agderpostens store og moderne trykkeri i Arendal samt en sammenhengende distribusjonsvirksomhet fra Flekkefjord i vest via Hovden i nord til Risør i øst. Nevnte virksomheter hadde i 2018 en samlet omsetning på 670 MNOK. Polaris Media Agder blir følgelig den nest største av (de norske) medieregionene i Polaris Media-konsernet.

Agderposten: Fra allmøte i Agderposten, styreleder Willem Sijthof, Nils Kr Gauslå (t.v.), Per Axel Koch (t.h). Foto: Bjørn Atle Eide

- Region i endring

I tillegg vil konsernet være teknologi- og tjenesteleverandør for 17 lokalt eide medieselskaper, hvor mediehusene Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen har vært med lengst. De 17 mediehusene har i sum 66.000 i opplag, 37.000 daglige lesere digitalt og 81.000 daglige lesere på papir, og en samlet omsetning på 250 MNOK.

- Agder er en region i endring, med nært forestående fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 og en sterkt utbedret infrastruktur som har skapt økt mobilitet og handel innad i regionen. Med grunnlag i et sterkt industrielt rasjonale for økt samarbeid i regionen har Polaris Media, Agderposten Medier og Schibsted over tid arbeidet med sikte på å slå sammen medievirksomhetene. Vi mener det nye konsernet vil få en betydelig styrket posisjon og plattform til å videreutvikle dagens mediehus og øvrig virksomhet, som igjen vil legge grunnlaget for en økt lønnsomhet, sier Willem Sijthoff, styreleder i Agderposten Medier. - Polaris Media Agder vil bestå av en rekke sterke mediehus med solid historikk og dyktige medarbeidere som har klart å skape ledende brukerposisjoner og sterkt engasjement lokalt og regionalt i Agder og Telemark. Polaris Media ser frem til å jobbe sammen med eierne og ledelse i Agderposten Medier for å utvikle disse mediehusene videre, og bidra til å lykkes med den digitale transformasjonen, i samspill med resten av Polaris Media, og i et strategisk samarbeid med Schibsted. Samtidig vil en etablering på Sørlandet bidra til å forsterke Polaris Media sin posisjon som en nasjonal aktør i det norske mediemarkedet, og legge et godt grunnlag for den videre utviklingen i konsernet, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

- Vi har i mange år samarbeidet svært godt med Fædrelandsvennen på flere viktige områder. Med Schibsted har vi siden 2012 hatt et omfattende og godt trykkerisamarbeid, og med Polaris Media får vi inn en tung industriell medeier med matchende kultur og tankesett. Gjennom partnerskapet med Polaris Media vil vi stå enda bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer og til å videreutvikle mediene til nytte for eksisterende og nye brukere og kunder i ett samlet og spennende Agder, sier Nils K. Gauslaa, adm. direktør i Agderposten Medier.

Prosess Partene skal arbeide videre med endelige transaksjonsdokumenter, bekreftende selskapsgjennomganger og endelig vedtak av styrende organer. Endelig transaksjon er også forbeholdt godkjennelse av Konkurransetilsynet. Det forventes at endelige og bindende transaksjonsavtaler inngås i løpet av oktober/tidlig november.

Gauslaa blir adm. dir.

Nils K. Gauslaa blir adm. direktør for Polaris Media Agder og vil sammen med adm. direktør/sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen inngå i konsernledelsen i Polaris Media. Utover dette er det ikke inngått noen avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for andre ledende ansatte eller styremedlemmer i Polaris Media, Agderposten Medier eller Schibsted.

I forbindelse med gjennomføring av transaksjonen vil det bli utarbeidet et informasjonsdokument. Agderposten Medier vil ha en salgsopsjon mot Polaris Media som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i årene 2023 til 2026. Verdsettelsen på opsjonen vil baseres på historiske resultater og en avtalt markedsmessig multippel for medieselskaper.

Om Polaris Media Etter transaksjonen vil Polaris Media være eier i 54 mediehus, hvorav 48 i Norge og 6 i Sverige. Utover dette eier også Polaris Media 6 trykkerier og 4 regionale distribusjonsselskaper i Norge, samt 1 distribusjonsselskap i Sverige. Etter transaksjonen vil Polaris Media samlet ha over 510.000 abonnenter og en samlet årlig omsetning på ~3,5 mrd. NOK.

Om Agderposten Medier Agderposten Medier eier mediehusene Agderposten, Varden, Grimstad Adressetidende, LillesandsPosten og Vennesla Tidene med et samlet opplag på 53.800. Sammen med tjenesteselskapene Agderposten Trykk, Agderposten Distribusjon o.fl. var konsernets samlede omsetning i 2018 368 mill. NOK og EBITDA var 33 mill. NOK. Antall årsverk i 2018 var 213.

Agderposten Medier

Agderposten Medier eier mediehusene Agderposten, Varden, Grimstad Adressetidende, Lillesands-Posten og Vennesla Tidene med et samlet opplag på 53.800. Sammen med tjenesteselskapene Agderposten Trykk, Agderposten Distribusjon o.fl. var konsernets samlede omsetning i 2018

368 mill. NOK og EBITDA var 33 mill. NOK. Antall årsverk i 2018 var 213.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Polaris Media

Etter transaksjonen vil Polaris Media være eier i 54 mediehus, hvorav 48 i Norge og 6 i Sverige. Utover dette eier også Polaris Media 6 trykkerier og 4 regionale distribusjonsselskaper i Norge, samt 1 distribusjonsselskap i Sverige. Etter transaksjonen vil Polaris Media samlet ha over 510.000 abonnenter og en samlet årlig omsetning på ~3,5 mrd. NOK.

DIREKTØR: Sjefredaktør/adm.dir. Øyvind Klausen i Agderposten. Foto: Tore Ellingsen
DIREKTØRER: Administrerende direktør Nils Gauslaa i Agderposten Medier og adm. dir./sjefredaktør Øyvind Klausen i Agderposten.
Willem Sijthoff: Styreleder i Agderposten. Foto: Frank Johannessen
Fædrelandsvennen-redaktør: Eivind Ljøstad, sjefredaktør og administrerende direktør i Fædrelandsvennen, går inn i konsernledelsen i Polaris Media.