Opplagstallene for første halvår: Agderposten vokser digitalt

En liten nedgang på papir, men digital vekst. Det er fasit for Agderposten i første halvår 2019.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la onsdag morgen fram oppdaterte opplagstall for norske aviser for første halvår 2019. Tallene viser at Agderposten nå har et samlet opplag på 19869.

Fornøyd: Øyvind Klausen, publisher og sjefredaktør i Agderposten

- Agderposten har en nullvekst i denne målingen. Digitalt vokser vi med 123 abonnenter, noe som er en økning på 2,8%. På papir er det en ørliten nedgang på 0,8% - noe vi er godt fornøyd med relativt sett, sier publisher og sjefredaktør Øyvind Klausen i Agderposten.

Han understreker at Agderposten har flere år med god vekst i ryggen.

- Agderpostens abonnementsutvikling er litt over midten i forhold til aviser i Norge på vår størrelse som vi sammenligner oss med. Vi har lagt et par gode år bak oss med vekst, mens vi på denne målingen står vi stille. Intet tre vokser inn i himmelen, og vi ser at utviklingen går litt trinnvis, sier han.

Publisheren peker på at Agderposten er inne i en stor satsing på digtale flater for tiden.

- En del viktige grep vi har tatt i det siste - blant annet nye digitale flater og ny app som vi lanserte i dag - gir oss ny energi til å vokse ytterligere i tiden som kommer, sier han, og fortsetter:

- Det er hyggelig at vi vokser på antall digitale abonnenter, samtidig som vi ser at komplett-abonnentene våre også bruker oss mer og mer digital. Til sammen gir det en pen vekst i digital lesning og vi har ambisjoner om å fortsette den digitale fremgangen, sier Klausen.

Han er også tilfreds med at betalingsviljen er økende.

- Vi opplever at våre lokale lesere ønsker å betale for godt lokalt stoff – og det vil vi fortsette å levere i tiden som kommer, sier Klausen,