Bergtun Hotell AS i Valle er blant selskapene som er opprettet. Foto: STRAY & CO EIENDOMSMEGLING

Korn, investeringer og hotelldrift: Sju nye selskap det siste døgnet

Det er registrert hele sju nye selskap det siste døgnet, ifølge Brønnøysundregistret. Det er derimot ikke registrert nye konkurser.

Opplysningene er levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste med data fra Brønnøysundregistrene.

Arendal:

– AGDER KORN AS er etablert i 4821 Rykene. Selskapet skal drive med "produksjon og handel med landbruksprodukter, hovedsakelig korn og engfrø, og andre produkter/tjenester som naturlig hører med til dette, herunder salg og import av landbruksredskaper. Arrangementer i tilknytning til landbruk og bygdekultur".

Grimstad:

– INNOVATEUR AS er startet i 4885 Grimstad med formålet "prosjektutvikling, rådgivning og konsulenttjenester, samt drive virksomhet som står i tilknytning til dette, inkludert deltakelse i andre selskaper".

– LINDELID INVEST AS er stiftet i 4876 Grimstad for å drive med "morselskap, eie og investere".

– MJOHANSEN HOLDING AS er opprettet i 4888 Homborsund. Selskapets formål er "eie aksjer".

– PIGEON NORDIC AS er grunnlagt i 4887 Grimstad med formålet "import og salg av elektroniske artikler, samt annen økonomisk virksomhet av enhver art derav investering i andre selskap".

Lillesand:

– HONEY BADGER AS er startet i 4780 Brekkestø for å drive med "eie aksjer i andre selskaper, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette".

Valle:

– BERGTUN HOTELL AS er opprettet i 4747 Valle. Formålet er "investere i andre selskap, kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt alt som derved står i forbindelse, herunder gjennom aksjetegning eller på annen måte å delta i andre selskaper eller foretak som driver lignende virksomhet".