Konkurs etter koronautbruddet

KONKURS: Enklere Liv har slått seg selv konkurs på grunn av Koronavirus. Her er butikken på Alti Arendal. Foto: Frank Johannessen

I kjølvannet av krisen knyttet til koronapandemien, har Enklere Liv-kjeden slått seg konkurs.

Det skjer bare halvannet år etter at de nye eierne av Enklere Liv prøvde å stable kjeden på beina etter den forrige konkursen, som var i august 2018.

Det forteller daglig leder Kenneth Baltzersen i en pressemelding.

– Dessverre har covid-19-epidemien satt en stopper for gjennomføringen av planen. Aktiviteten i butikkene og selskapene har nærmest stoppet helt opp. Som følge av usikkerheten om hvor lang tid det vil ta før man igjen vil kunne være i normal drift har styret besluttet å begjære oppbud, heter det i pressemeldingen.

Videre skriver han at veien til lønnsom drift ble for lang.

– Årsakene til dette er sammensatte, men varetilgangen i spesielt de tre første kvartalene etter konkursoppkjøpet var vanskelig. Dette bidro til utfordringer med å få tilstrekkelig salgsvolum inn i vintersesongen.

I kjølvannet av krisen i kjølvannet av koronautbruddet, har Enklere Liv-kjeden slått seg konkurs. Dette bildet er fra en annen anledning. Kjeden har denne butikken på Alti Arendal.

Kjeden har flere butikker på Sørlandet, blant annet én på kjøpesenteret Alti Arendal i Arendal sentrum.