Multinasjonalt selskap etablerer seg i Arendal

foto