Kjøpte kraftverk-selskap med prakteiendom til hemmelig pris

foto